KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-08-17 13:53)
CHF / PLN3.9984+0.0000
EUR / PLN4.3375+0.0000
GBP / PLN4.7532+0.0000
USD / PLN3.9125+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie pomocy finansowej ONW na rok 2010

Rodzaj załącznika

Symbol dokumentu

Kiedy należy dołączyć do wniosku określony dokument

- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku śmierci rolnika

W_3/01

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW.

- Oświadczenie spadkobiercy przejmującego posiadanie gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW

(O-19/01)

Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ONW w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW

- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

W_3/01

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja 2010 r. nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

- Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW

(O-18/01)

Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o przyznanie płatności ONW w przypadku, gdy w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja 2010 r. nastąpiło przekazanie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

- Wniosek o wypłatę na rok 2010 pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

W_2/01

Formularz wniosku składany w przypadku, gdy w terminie od dnia doręczenia decyzji do dnia realizacji płatności nastąpiła śmierć rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW.

- Oświadczenie o zrealizowaniu działań naprawczych

(O-20/01)

Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zrealizował działania naprawcze w zakresie niespełniania norm i wymogów w zakresie drobnej niezgodności wskazane w raporcie z czynności kontrolnych

- Oświadczenie o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego

(O-2/01)

Oświadczenie składane w przypadku, gdy rolnik zamierza w 4 lub 5 roku uprawiać ten sam gatunek zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies) na tej samej powierzchni działki ewidencyjnej.

- Oświadczenie współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na wstąpienie rolnika w miejsce spadkodawcy

(O-22/01)

Oświadczenie składane w Biurze Powiatowym w przypadku gdy z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca