KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-25 19:47)
CHF / PLN3.9754+0.0000
EUR / PLN4.2572+0.0000
GBP / PLN5.0479+0.0000
USD / PLN3.8609+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Wnioski, formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników

Wnioski

Zwiększanie wartości dodanej w produkcji rolnej i leśnej

Ułatwianie startu młodym rolnikom - 2010 r.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Renty strukturalne

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów działań: 121, 123, 311, 312, 413, 421 oraz 431 PROW 2007-2013

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2010

Elektroniczny formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2010

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek rolnośrodowiskowy

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zwiększanie wartości dodanej w produkcji rolnej i leśnej

Renty strukturalne

Grupy producentów rolnych

Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne

Modernizacja gospodarstw rolnych

Ewidencja producentów

Przekazanie gospodarstwa

Wnioski dla PROW 2004-2006

Wnioski dla "Pomocy krajowej"

Wnioski - rynek owoców i warzyw

Wniosek o dokonanie zatwierdzenia skupującego lub przetwórcy owoców miękkich

Wniosek o przyznanie i płatności pomocy technicznej - PROW 2007-2013

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wniosek w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wniosek w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych