KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-07-21 01:10)
CHF / PLN3.8592+0.0000
EUR / PLN4.2508+0.0000
GBP / PLN4.7355+0.0000
USD / PLN3.7886+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania ?Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa? PROW 2007-2013 zostały przygotowane przez ARiMR na podstawie przepisów Art. 24 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U 164, poz. 427 z późn. zm.), są dokumentami obowiązującym i stanowiącym podstawę ubiegania się o pomoc finansową.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480, z późn. zm.), ogłoszenia o terminie i miejscu składania wniosków o przyznanie pomocy dla ww. działania dokonuje marszałek województwa. Powyższa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej wjednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (Schemat I)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja do edycji) - pobierz plik (xls)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja do wypełniania odręcznego) - pobierz plik (pdf)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (Schemat I)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

UWAGA:
W dniu 24.07.2009r. doprecyzowane zostały zapisy instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów (Schemat I) zakresie punktu 14.2. Koszty ogólne. Doprecyzowanie polega na dodaniu szczegółowej informacji na temat danych koniecznych do wypełnienia tego punktu. - pobierz plik (pdf)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (Schemat II)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja do edycji) - pobierz plik (xls)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja do wypełniania odręcznego) - pobierz plik (pdf)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"
(Schemat II)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

UWAGA
W dniu 12.05.2009 r. doprecyzowane zostały zapisy w części A ? Zalecenia ogólne - pkt 2 oraz w Części V ? Informacja o załącznikach - pkt 10 i pkt 12 INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi". - pobierz plik (pdf)