KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-08-17 13:58)
CHF / PLN3.9984+0.0000
EUR / PLN4.3375+0.0000
GBP / PLN4.7532+0.0000
USD / PLN3.9125+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

UE: Propozycje zmian w sektorze cukrowniczym

Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. W przypadku rynku cukru obecne uregulowania wygasają w październiku 2015 r. Wbrew wcześniejszym przeciekom w propozycji nie znalazł się zapis o wydłużeniu o jeden rok rozliczeniowy obowiązywania systemu kwot produkcyjnych dla cukru i izoglukozy oraz ceny minimalnej dla kwotowych buraków cukrowych.

Najważniejszymi założeniami propozycji zmian w
sektorze cukru są:
1) zniesienie kwot produkcyjnych na cukier w październiku 2015 r.;
2) zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe w październiku 2015 r.;
3) wprowadzenie obligatoryjnych umów kontraktacyjnych na buraki cukrowe;
4) utrzymanie cen referencyjnych na obecnym poziomie (404,4 EUR/t dla cukru białego i
335,2 EUR/t dla cukru surowego);
5) sezon na rynku cukru będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku (bez
zmian);
6) cukier biały zostanie objęty systemem dopłat do prywatnego przechowywania;
7) dla produktów z sektora cukrowniczego objętego uregulowaniami tego rynku (np. cukier
biały, izoglukoza, syrop inulinowy itp.) mogą zostać przyznane refundacje eksportowe, o ile
będzie wymagać tego sytuacja rynkowa, refundacje mają dotyczyć produktów zarówno w
stanie przetworzonym, jak i nieprzetworzonym;
8) Finlandia może przyznać tamtejszym plantatorom osobną krajową pomoc w wysokości nie
wyższej niż 350 EUR/ha;
9) sztuczny miód (CN 1702 90 60) przestanie być objęty regulacjami rynku cukru;
10)w przypadku możliwości wystąpienia zaburzenia rynku wspólnotowego Komisja, na wniosek
kraju członkowskiego, może podjąć decyzję o zawieszeniu mechanizmu uszlachetniania
czynnego.

Obowiązkowe umowy kontraktacyjne mają zawierać warunki zakupu, dostawy, odbioru i
transportu. System ceł dodatkowych będzie najprawdopodobniej działał w ten sam sposób, co
obecnie. Trudno oczekiwać przywrócenia refundacji eksportowych dla cukru – Unia odchodzi od
tego typu wsparcia. Jednak zniesienie kwot produkcyjnych i ceny minimalnej na buraki cukrowe
sprawi, że cukier z UE przestanie być w jakikolwiek sposób subsydiowany, co oznacza, że
teoretycznie UE mogłaby dopłacać do eksportu 1,37 mln ton rocznie, czyli do limitu WTO. O
pieniądze na takie działanie będzie jednak raczej dość trudno. Zniesienie kwotowania produkcji
zaowocuje także najprawdopodobniej zniesieniem kwot eksportowych na cukier pozakwotowy
(formalnie takiego cukru i tak nie będzie, ale eksport jako taki nie powinien być limitowany).
Na razie brak szczegółów dotyczących funkcjonowania systemu dopłat do prywatnego
przechowalnictwa. Prawdopodobnie zostanie ono oparte na cenie referencyjnej.

REAKCJE NA PROPOZYCJĘ ZMIAN W SEKTORZE CUKROWNICZYM
CIUS – europejski związek sektora spożywczego wykorzystującego cukier pozytywnie odniósł się
do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zniesienia kwot produkcyjnych na cukier. Zdaniem
związku proces deregulacji tego sektora powinien odbyć się bez opóźnień i być połączony ze
zmniejszeniem ceł do poziomu, który stymulowałby konkurencję na rynku i zapewnił lepsze
bezpieczeństwo zaopatrzeniowe.
Z kolei ESRA – europejski związek sektora rafinacyjnego podkreśla, że w propozycji brakuje
jasnych zapisów dotyczących sprawiedliwego i równego traktowania sektora rafinacji cukru i
produkcji cukru z trzciny cukrowej z sektorem opartym na burakach cukrowych. ESRA opowiada
się między innymi za stałym zniesieniem cła dla importu cukru w ramach Koncesji CXL (676 tys.
ton cukru z krajów trzecich przy obniżonym do 98 €/t cle)
CIBE – europejski związek plantatorów buraka cukrowego, na razie oficjalnie nie skomentował
najnowszej propozycji. W oświadczeniu wydanym przed publikacją dokumentu KE uznał jednak, że
wydłużenie o rok obowiązywania systemu kwot produkcyjnych (ten zapis nie znalazł się
ostatecznie w propozycji) jest zbyt krótkim okresem przejściowym, a samo zniesienie kwot
produkcyjnych nie jest dobrym rozwiązaniem dla sektora. Zdaniem CIBE, system kwotowania i
cenę minimalną należałoby utrzymać do 2020 r. Pozwoli to zapewnić właściwe zbilansowanie
unijnego rynku cukru poprzez uniezależnienie go od dużej zmienności cen na światowym rynku i
pozwoli na zapewnienie właściwego dochodu plantatorom i producentom cukru.
Źródło: FAPA/FAMMU