Kalkulator



Kursy walut

Średni FOREX (2019-05-22 07:50)
CHF / PLN3.8174+0.0012
EUR / PLN4.3069+0.0010
GBP / PLN4.9062+0.0000
USD / PLN3.8604+0.0000


Reklama



waluty



NOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRH



Sonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarze



Subskrybuj

Subskrybuje zawartość


Logowanie



Kontakt

UE chce monitorować handel na rynku OTC

Komitet ds. ekonomicznych Parlamentu Europejskiego przedstawił projekt rozporządzenia, które ma regulować handel na rynkach instrumentów pochodnych. Propozycja zakłada obligatoryjny obowiązek zgłaszania zawieranych kontraktów na rynku pozagiełdowym – tzw. OTC.

Kontrakty miałyby być zgłaszane do centralnych izb obrachunkowych. Ma to zapewnić stabilność, przejrzystość i bezpieczeństwo tego typu transakcji. Nadzorem ma zająć się ESMA – europejski nadzór bezpieczeństwa rynków finansowych.
Początkowo część europarlamentarzystów wnioskowała o objęcie nadzorem wszystkich instrumentów pochodnych, czyli akcji, kontraktów terminowych itd. Nadzór nad transakcjami na rynku pozagiełdowym jest jednym z elementów walki ze spekulacjami, które prowadzą do dynamicznych podwyŜek cen Ŝywności.
Źródło: FAPA/FAMMU