KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-27 21:02)
CHF / PLN4.0052-0.0001
EUR / PLN4.2784-0.0001
GBP / PLN5.0676+0.0000
USD / PLN3.88380.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

SGGW: Prezydent RP podczas inauguracji roku akademickiego w uczelni rolniczej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. Naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęło blisko 8 tys. studentów. W tym roku maturzyści mogli wybierać spośród 28 kierunków na studiach dziennych, 22 na zaocznych i 7 na wieczorowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w SGGW, w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał ogromne zasługi dla gospodarki, wsi i polskiej nauki, jakie wnoszą naukowcy naszej uczelni. Prezydent Komorowski gratulował władzom uczelni oraz całej społeczności akademickiej SGGW sukcesów naukowych, jakie w ostatnich latach odnosi nasza uczelnia. Prezydent podkreślił, że docenia odwoływanie się SGGW do 200-letniej tradycji oraz ciągłe unowocześnianie bazy dydaktycznej i naukowej. Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z rektorem SGGW Alojzym Szymańskim wręczył indeksy studentom pierwszego roku wszystkich kierunków studiów.

Prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW, w swoim wystąpieniu wskazał atuty naszej uczelni, podkreślając, że obecnie SGGW rozwija bazę naukową i dydaktyczną tworząc między innymi Centra Naukowo-Badawcze. Dzięki takiej polityce władz uczelni i wysiłkowi całej społeczności akademickiej SGGW, studenci mają doskonałe warunki do zdobywania wiedzy niezbędnej w pracy zawodowej. Rektor Alojzy Szymański, witając studentów pierwszego roku życzył im, aby efektywnie wykorzystali czas studiów w jednej z najlepszych polskich uczelni.

Podczas inauguracji roku akademickiego, prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW wręczył Medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. W ten sposób uczelnia wyróżnia osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju SGGW i polskiej nauki. W tym roku Medalami Instytutu Agronomicznego w Marymoncie wyróżniono:

Jego Eminencję Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski Seniora – za troskę o rozwój polskiego rolnictwa oraz duchowy rozwój młodzieży akademickiej naszego kraju.

Prof. dr Jana Boczka, emerytowanego, wieloletniego profesora SGGW, Prodziekana i Dziekana Wydziału Ogrodniczego SGGW, kierownika Katedry Entomologii Stosowanej – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie entomologii i akarologii oraz za szczególny wkład w rozwój nauk przyrodniczych.

Prof. dr hab. Seweryna Kukułę, długoletniego Dyrektora Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu w Puławach – za wybitne zasługi w działalności badawczej i popularyzatorskiej oraz za szczególny wkład w rozwój nauk przyrodniczych.

Wykład inauguracyjny pt. „Zmiany klimatu – przyczyny i skutki” wygłosił Zbigniew W. Kundzewicz, Profesor Nauk o Ziemi, członek zespołu badawczego który otrzymał Nagrodę Nobla oraz członek Polskiej Akademii Nauk.

Mimo pogłębiającego się niżu demograficznego, nie osłabło zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gospodarka przestrzenna, dietetyka, weterynaria, finanse i rachunkowość oraz biotechnologia to najbardziej popularne kierunki studiów w SGGW.

Chęć studiowania w uczelni zgłosiło 19 tys. kandydatów, w tym 13,6 tys. na studia dzienne. O jedno miejsce na studiach stacjonarnych ubiegało się 4 kandydatów.

Podczas tegorocznej rekrutacji, inaczej niż w ubiegłym roku, najbardziej obleganym kierunkiem była gospodarka przestrzenna. Tu o jedno miejsce walczyło 15,4 kandydatów. Na drugim miejscu, tak jak w ubiegłym roku, uplasowała się dietetyka (10,4 os./miejsce), a na trzecim weterynaria (9,8). Aby dostać się na kierunek finanse i rachunkowość trzeba było pokonać 9,6 kandydatów, a na biotechnologię 8,7. W tym roku popularne były także: ekonomia i budownictwo. Nowością są studia na makrokierunku „technologie energii odnawialnej”, gdzie o jedno miejsce walczyło blisko 6 kandydatów.

Autor: Krzysztof Szwejk, Rzecznik prasowy SGGW