KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-07-21 01:11)
CHF / PLN3.8592+0.0000
EUR / PLN4.2508+0.0000
GBP / PLN4.7355+0.0000
USD / PLN3.7886+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Rolnik dostanie 20 tys. zł za zatrudnienie bezrobotnego

Gotowy jest już rządowy projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawarte są w nim przepisy, na mocy których rolnik będzie mógł dostać prawie 20 tys. zł na wyposażenie stanowiska pracy, gdy zatrudni bezrobotnego. Kontrowersyjne jest to, że pieniądze będą pochodziły z Funduszu Pracy.

”Kwota refundacji odpowiada maksymalnie sześciokrotności średniej płacy (obecnie 19,9 tys. zł). Producent będzie mógł ubiegać się o refundację, jeśli w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku o refundację zatrudniał co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli zdecyduje się na zatrudnienie dodatkowej osoby z urzędu pracy, może otrzymać refundację”.

”Producent rolny, który chce otrzymać refundację, musi złożyć wniosek do starosty za pośrednictwem urzędu pracy. Starosta w ciągu 30 dni pisemnie informuje przedsiębiorcę o przyznaniu mu refundacji lub o odmowie. Wnioskodawca nie może odwołać się od rozstrzygnięcia starosty, które jest dla niego negatywne. Podstawą refundacji jest umowa między starostą i pracodawcą. Powinna być ona zawarta na piśmie pod rygorem nieważności”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby rolnicy mogli otrzymać z Funduszu Pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy. Przedsiębiorcy wskazują, że rolnicy nie powinni korzystać z pieniędzy z Funduszu Pracy. Nie płacą oni bowiem na niego składek. Firmy nie widzą więc powodów, dlaczego rolnicy mieliby korzystać z ich pieniędzy. Niezadowoleni z takie rozwiązania są również związkowcy. Jeżeli rolnicy będą płacić składki, jak wszystkie firmy, to dopiero wówczas powinni korzystać ze środków tego Funduszu.

Źródło: Bankier.pl