KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-25 19:47)
CHF / PLN3.9754+0.0000
EUR / PLN4.2572+0.0000
GBP / PLN5.0479+0.0000
USD / PLN3.8609+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Kup ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych postanowiła zwiekszyć sprzedaż ziemi wykorzystując do tego internet. ANRnawiązała współpracę z portalem nieruchomości inwestycyjnych TABELĄ OFERT na którym prezentowane są wybrane atrakcyjne inwestycyjnie nieruchomości Zasobu WRSP. Oferty nieruchomości ANR umieszczane są na ortofotomapie Polski oraz zawierają zdjęcia nieruchomości, opis i dane kontaktowe do Oddziałów Terenowych ANR.

Podstawowym zadaniem ANR jest prywatyzacji mienia SP w formach przewidzianych w ustawie,
co dotyczy również nieruchomości nierolnych. Sprzedaż nieruchomości ANR prowadzona jest przez szesnaście oddziałów i filii Agencji Nieruchomości Rolnych, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.).

Podstawowym trybem sprzedaży tego typu nieruchomości jest ogólnodostępny przetarg. Agencja organizuje najczęściej przetargi ustne (licytacje), których zadaniem jest uzyskanie najwyższej ceny. W przetargu, jako uczestnicy przetargu, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciły wadium (chyba, że były z tego obowiązku zwolnione) oraz stawiły się na przetarg .

Wartość nieruchomości sprzedawanych przez ANR określają niezależni rzeczoznawcy majątkowi. Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości, dodatkowo bierze się pod uwagę koszty poniesione na przygotowanie jej do sprzedaży (np. koszty wyceny, koszty prac geodezyjnych, koszty związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji).

Procedurę przetargową poprzedza wykaz i ogłoszenie przetargu. Informacje dotyczące harmonogramów przetargów na sprzedaż, wykazów i ogłoszeń oraz informacje o odwołaniu przetargu podlegają publikacji m.in. przez jednostki ANR na portalu internetowym (www.anr.gov.pl). Dla nieruchomości atrakcyjnych inwestycyjnie wyodrębniono specjalane miejsce, gdzie publikownych jest 5 najnowszych ofert.

Szczegółowe informację o wybranych nieruchomościach atrakcyjnych inwetycyjnie ANR prezentowanych na mapie Polski, zawarte są również pod adresem Nieruchomości Inwestycyjne ANR

 

Żródło: ANR