KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-07-21 01:12)
CHF / PLN3.8592+0.0000
EUR / PLN4.2508+0.0000
GBP / PLN4.7355+0.0000
USD / PLN3.7886+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja":

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

wersja Adobe Reader (.pdf)

Uwaga!

Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Wprowadzone zmiany dotyczą doprecyzowania sposobu wypełniania wniosku, w przypadku, jeśli w zakresie operacji występuje remont lub adaptacja pomieszczeń biurowych LGD.

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 2z)

wersja Adobe Reader (.pdf)

Uwaga!

W związku z decyzją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Beneficjenci korzystający z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych nie muszą zwracać odsetek bankowych naliczonych od wyprzedzającego finansowania. W związku z powyższym wniosek o płatność w wersji 3z, który miał obowiązywać od dnia 30.10.2009r. jest nieaktualny. Beneficjenci ubiegający się o refundację kosztów kwalifikowalnych składają wnioski o płatność na wersji 2z. Wersja to obowiązuje do 16 maja 2010 r.

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 4z)

wersja Adobe Reader (.pdf)

Uwaga

Formularz wniosku w wersji 4z obowiązuje od dnia 17 maja 2010 r. Beneficjentów składających wnioski o płatność do dnia 17 maja br. obowiązuje formularz wniosku w wersji 2z.