KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-06-16 21:47)
CHF / PLN3.8021+0.0000
EUR / PLN4.2582+0.0000
GBP / PLN4.7798+0.0000
USD / PLN3.7974+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Dywidenda za 2012 rok w wysokości 75 za akcję Rynku Hurtowego Bronisze

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, podczas posiedzenia 24 czerwca 2013 udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki. Jednocześnie WZA przyjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

Akcjonariusze w głosowaniu przyjęli wysokość dywidendy. Za każdą akcję właściciele otrzymają 75 zł brutto czyli spółka wypłaci łącznie 8 989 275 złotych. Wypłata dywidendy za 2012 rok rozpocznie się od 4 listopada 2013 i potrwa do 29 listopada 2013. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2012 rok z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten sam okres.
Akcjonariusze przyjęli także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za miniony rok.
Udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze.
Autor: MAłgorzata Skoczewska, WRSRH Bronisze