KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-25 19:50)
CHF / PLN3.9754+0.0000
EUR / PLN4.2572+0.0000
GBP / PLN5.0479+0.0000
USD / PLN3.8609+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

AgroEncyklopedia

Edukacja to dział, który ułatwi Państwu dostęp do informacji naukowej, głównie  z dziedziny rolnictwa, gospodarki żywnościowej, terenów wiejskich. To AgroEncyklopedia gromadząca linki do stron interentowych jednostek naukowych, instytucji badawczych, bibliotek oraz serwisów zawierających publikacje o charakterze naukowym, badawczym oraz popularnym. AgroEncyklopedia zawiera także strony internetowe i publikacje w jezykach obcych.

Jeśli chcesz poszerzyć wiedzę na interesujące Cię tematy zapraszamy do lektury tej strony.

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstywa Wiejskiego w Warszawie
Wydawnictwo SGGW oferuje Czytelnikom bogaty wybór podręczników akademickich, skryptów i przewodników do ćwiczeń, monografii i publikacji popularnonaukowych z zakresu rolnictwa i jego otoczenia (zootechnika, technologia żywności, żywienie człowieka, ogrodnictwo, finanse i bankowość, organizacja i zarządzanie, logistyka, weterynaria, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, ekonomika rolnictwa, inżynieria środowiska i melioracje, budownictwo, architektura krajobrazu).

Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego SGGW
Biblioteka Główna SGGW jest jedną z największych bibliotek rolniczych w kraju. Gromadzenie zbiorów rozpoczęto w 1918 r., w latach powojennych zostało ono ukierunkowane na reprezentowane przez uczelnię dziedziny nauki. Obecnie Biblioteka Główna posiada ponad 430 tysięcy woluminów - książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prace doktorskie, magisterskie, zbiory kartograficzne, normy, mikrofisze).

Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM)
AAEM is a scientific journal edited and published semiannually since 1994 by the Institute of Agricultural Medicine in Lublin, Poland.

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Land Reclamation
The journal publishes peer-reviewed original research, critical reviews and short communications on soil, water and land management in rural landscape, rural environmental engineering, ecological engineering, environmental geology and hydrology as well as environmental geotechnics.

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agricultural Engineering | Agricultural and Forest Engineering

Acta Scientiarum Polonorum
Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze: Administratio Locorum | Agricultura | Architectura | Biologia | Biotechnologia | Formatio Circumiectus | Geodesia et Descriptio Terrarum | Hortorum Cultus | Medicina Veterinaria | Oeconomia | Piscaria | Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria | Technica Agraria | Technologia Alimentaria | Zootechnica

Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Publikowane w nim artykuły obejmują bardzo szeroką tematykę, dotyczącą takich dziedzin i dyscyplin naukowych jak: zrównoważony rozwój, kształtowanie przestrzeni niezurbanizowanej,inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, ochrona i rekultywacja środowiska, oddziaływanie inwestycji na środowisko, ekologia, ochrona przyrody, hydrologia i gospodarka wodna, meteorologia i zagadnienia pokrewne.

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
Bazy danych: SIGŻ (Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej), SIBROL (Systemu Informacji o Badaniach Rolniczych), CAB Abstracts, AGRIS-FAO | Naukowe czasopisma elektroniczne: SpringerLink, ScienceDirect, Ebscohost | Biblioteki rolnicze i inne | Polskie rolnictwo on-line za granicą | Zagraniczne rolnicze katalogi stron WWW |

Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Pismo elektroniczne adresowane do szerokiego kręgu służb i instytucji doradczych sfery rolnictwa, wiodącej grupy producentów rolnych, wykładowców i studentów.

Agroweb Poland
AgroWeb Poland, a part of the AgroWeb Central and Eastern Europe Network is created in aim to collect and provide information on agricultural institutions and other important agriculture related subjects to help users to find information and contacts in Central and Eastern European countries and former USSR.

Nowości w rolnictwie za granicą

NAUKOWE I FACHOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Wielodziedzinowa baza danych, która powstała na Uniwersytecie Śląskim - w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Bibliotece UŚ | Biologia | BiotechnologiaBotanika | Dietetyka | Ekologia | Ekonomia | Inżynieria środowiska | Nauki przyrodnicze | Ochrona środowiska | Ogrodnictwo i sadownictwo | Przemysł drzewny | Przemysł spożywczy | Rolnictwo | Weterynaria | Żywność | Pozostałe - szukaj wg. dziedzin

Polskie e-czasopisma
Lista polskich czasopism z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych, udostępniających bezpłatnie pełne teksty artykułów w Internecie.
Acta Biochimica Polonica | Acta Geologia Polonica | Acta Ichthyologica et Piscatoria | Acta Protozoologica | Acta Scientiarum Polonorum - seria Administratio Locorum | Acta Scientiarum Polonorum - seria Agricultura | | Acta Scientiarum Polonorum - seria Architectura | Acta Scientiarum Polonorum - seria Biotechnologia | Acta Scientiarum Polonorum - seria Formatio Circumiectus | Acta Scientiarum Polonorum - seria Hortorum Cultus | Acta Scientiarum Polonorum - seria Medicina Veterinaria | Acta Scientiarum Polonorum - seria Oeconomia | Acta Scientiarum Polonorum - seria Piscaria | Acta Scientiarum Polonorum - seria Technica Agraria | Acta Scientiarum Polonorum - seria Technologia Alimentaria | Acta Scientiarum Polonorum - seria Zootechnica | Animal Science Papers and Reports | Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska | Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio EE. Zootechnica | Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio EEE. Horticultura | Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio DD. Medicina Veterinaria | Annals of Agriculture and Environmental Medicine (AAEM) | Bulletin of the Sea Fisheries Institute | Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy | Cellular and Molecular Biology Letters | Communications in Biometry and Crop Science | Dendrobiology | Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) | Folia Biologica | Folia Histochemia et Cytobiologica | Geological Quarterly | International Agrophysics | Journal of Applied Genetics | Journal of Fruit and Ornamental Plant Research | Journal of Plant Protection Research | Oceanologia | Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody | Polish Journal of Ecology | Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia | Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Sprawy Nauki. Miesięcznik publicystyczno-informacyjny | Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych | Życie Weterynaryjne

Zagraniczne e-czasopisma
Wykaz serwisów i spisów zawierających bezpłatne elektroniczne czasopisma naukowe z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych.
Directory of Open Access Journals - DOAJ
Spis czasopism naukowych dostępnych online bezpłatnie. Obejmuje czasopisma bezpłatne, publikujące pełne teksty artykułów o potwierdzonym poziomie naukowym, z wszystkich dziedzin i języków, w tym:
z zakresu rolnictwa i nauk o żywności, biologiczne, biotechnologiczne i biochemiczne.
Serwis umożliwia przeglądanie tytułów czasopism wg dziedzin, szukanie tytułów czasopism w indeksie alfabetycznym i wyszukiwanie artykułów według słów kluczowych. Serwis DOAJ koordynuje Biblioteka Uniwersytetu w Lund
AgZines
Spis bezpłatnych czasopism rolniczych. Lista obejmuje linki do bezpłatnych czasopism elektronicznych z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych. Lista AgZines jest częścią serwisu USAIN - organizacji zrzeszającej amerykańskich specjalistów rolniczej informacji naukowej.
AGRIFOR
Brytyjski katalog rolniczych stron WWW. Zawiera także informacje o elektronicznych czasopismach rolniczych pod hasłem: Agriculture - Journals and serial publications.
Electronic Journals Library/Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Serwis w dwóch językach: niemieckim i angielskim powstał, aby ułatwić korzystanie z czasopism naukowych w Internecie; można przeglądać listę e-czasopism publikujących pełne teksty artykułów w WWW, z podziałem na bezpłatne i płatne (wymagające subskrypcji itp.) oraz czasopism, które nie publikują pełnych tekstów w WWW; możliwe jest wyszukiwanie tematyczne i tytułu czasopisma; serwis obejmuje wiele dziedzin, w tym rolnictwo, leśnictwo i nauki pokrewne.

Archiwa zagraniczne
Poniżej lista repozytoriów Open Access czyli baz danych, w których bezpłatnie udostępniane są teksty naukowe (artykuły, opracowania, sprawozdania techniczne, referaty z konferencji - e-Journal/Publication lub ePrints oraz prace doktorskie - eTheses) z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych. Te cyfrowe kolekcje prac naukowych posadawiane są najczęściej na serwerach uniwersytetów i instytucji naukowych oraz organizacji międzynarodowych; ten szybko rozprzestrzeniający się ruch międzynarodowy nazwano author/institution self-archiving. Większość wydawców czasopism naukowych nie ogranicza możliwości self-archiving. Wg ISI w 2003 r. powyżej 55% czasopism indeksowanych w Web Science zezwalało na self-archiving.
AgEcon Search - Research in Agricultural and Applied Economics - zawiera literaturę naukową (pełne teksty) z dziedziny ekonomiki rolnictwa.
Animal Physiology and Livestock Systems Archive - archiwum pełnych tekstów z zakresu fizjologii zwierząt gospodarskich i ich chowu utrzymywane przez francuski instytut INRA
ANU Eprints Repository - baza danych zawierająca pełne teksty literatury naukowej australijskiego uniwersytetu ANU; zawiera także prace doktorskie; obejmuje nauki przyrodnicze (fizjologii, ekologii), ochronę środowiska i naukę o środowisku.
Bioline International Eprints Archive - kanadyjska baza danych zawierająca pełne teksty artykułów z czasopism naukowych z zakresu leśnictwa, nauk przyrodniczych i o środowisku.
The Core Historical Literature of Agriculture (CHLA) - repozytorium zawiera książki i teksty publikowane w czasopismach w okresie od połowy XIX wieku do połowy XX wieku oraz wybrane tytuły czasopism do końca XX wieku, w Ameryce Północnej z zakresu: ekonomiki rolnej, inżynierii rolniczej, zootechniki i nauk o zwierzętach, uprawy i ochrony roślin, nauk o żywności i żywieniu człowieka, leśnictwa, gleboznawstwa i socjologii wsi; wyboru dokonali nauczyciele akademiccy ze względu na ich znaczenie historyczne i cytowania; w repozytorium znajdowało się ponad 1 800 książek i 288 woluminy czasopism.
Cornell University DSpace Digital Repository - zawiera m.in. artykuły i opracowania techniczne z zakresu rolnictwa i nauk przyrodniczych
EPSILON Electronic Publishing at the SLU - testowa wersja archiwum prac doktorskich i magisterskich szwedzkiego uniwersytetu rolniczego SLU
FAO Corporate Document Repository (full text documents) - repozytorium FAO
HighWire Press - Stanford University - bardzo duże archiwum bezpłatnych artykułów naukowych z zakresu nauk przyrodniczych
The Hive and Honeybee Collection - repozytorium zawiera pełne teksty 30 książek (stan w dn.7.08.2006 roku) z zakresu pszczelarstwa, pochodzących z kolekcji zlokalizowanej w bibliotece Uniwersytetu Cornell, publikowanych w okresie od połowy XIX wieku do połowy XX wieku.

Lund University Dissertations - (dawniej Scripta Academica Lundensia) zawiera także pełne teksty rozpraw doktorskich (w tym z dziedziny gleboznawstwa, agronomii leśnictwa)
Multidisciplinary Theses Serwer udostępnia prace doktorskie
Nottingham ePrints - uniwersyteckie archiwum artykułów obejmujące nauki przyrodnicze, rolnictwo, ogrodnictwo
Nottingham eTheses - uniwersyteckie archiwum wybranych prac doktorskich; obejmuje także nauki przyrodnicze, rolnictwo, ogrodnictwo
NUI Maynooth Eprint Archive - repozytorium irlandzkie zawiera teksty z zakresu biotechnologii, nauk przyrodniczych
Organic eprints - archiwum o rolnictwie ekologicznym. Wymagana jest rejestracja użytkownika.
Publications Library (odsyłacz dostępny w ramach EU-AgriNet) to biblioteka pełnych tekstów broszur i książek dotyczących biotechnologii, rolnictwa i żywności publikowanych przez Dyrekcję Generalną ds Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Publikacje można wyszukiwać wypełniając pola stosownego formularza.

Przydatne linki: instytucje, instytuty naukowe, uczelnie
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Melioracji Użytków Zielonych

Instytut Ochrony Roślin

Instytut Rybactwa Śródlądowego

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

Instytut Warzywnictwa

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Przemysłu Cukrowniczego

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Instytut Zootechniki

Morski Instytut Rybacki

Instytut Agrofizyki PAN

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Instytut Genetyki Roślin PAN

Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie