KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-25 19:51)
CHF / PLN3.9754+0.0000
EUR / PLN4.2572+0.0000
GBP / PLN5.0479+0.0000
USD / PLN3.8609+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Banki

SGGW i BGŻ podpisali porozumienie o współpracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała porozumienie o współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Jest to kolejny etap realizacji jednego z głównych założeń władz uczelni, których celem jest integracja środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego SGGW z gospodarką, poprzez tworzenie szerokiej sieci współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją rządową i samorządową.

Dzięki porozumieniu z Bankiem BGŻ studenci i pracownicy SGGW będą mogli odbywać w banku praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane z wykonywaniem prac dyplomowych. Będą także wspólnie organizowane kursy, seminaria, konferencje naukowe oraz badania naukowe wykorzystujące wyposażenie techniczne i kadrę uczelni oraz banku. Partnerzy porozumienia zobowiązali się także do wdrażania innowacyjnych rozwiązań opracowanych w SGGW, wspierania działań podnoszących jakość szkolnictwa zawodowego dla młodzieży z obszarów wiejskich, powoływania klastrów, realizacji wspólnych projektów badawczych finansowanych ze środków strukturalnych UE oraz do wypracowywania metody udoskonalania procesu kształcenia w SGGW tak, aby umiejętności praktyczne absolwentów uczelni w większym stopniu odpowiadały potrzebom pracodawców. Ważnym elementem współpracy będzie udział pracowników Banku BGŻ w projektach badawczo-rozwojowych, w prowadzeniu zajęć dla studentów i doktorantów. Natomiast pracownicy naukowi uczelni będą prowadzić szkolenia dla pracowników banku w ramach kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych.

Kursy walut żądzą rynkiem zbóż

Takiego zakończenia sezonu nikt się nie spodziewał. Osłabienie euro i złotego doprowadziło do gwałtownego wzrostu eksportu europejskiego ziarna. Rolnicy tylko zacierają ręce, bo ceny skupu między innymi z tego właśnie powodu zaczęły rosnąć.

Początkowe prognozy mówiły, że koniec sezonu będzie nietypowy. Ceny nie będą rosły tak jak zwykle, bo nie pozwolą na to ogromne zapasy ziarna. Stało się jednak inaczej. Grecki wirus doprowadził do osłabienia euro i umocnienia dolara.

dr Wiesław Łopaciuk - IERGŻ „ Unijne ziarno dzięki temu, że euro straciło na wartości jest bardziej konkurencyjne na światowych rynkach i dzięki temu lawinowo rośnie eksport z Unii Europejskiej do krajów trzecich”

Rolnik dostanie 20 tys. zł za zatrudnienie bezrobotnego

Gotowy jest już rządowy projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawarte są w nim przepisy, na mocy których rolnik będzie mógł dostać prawie 20 tys. zł na wyposażenie stanowiska pracy, gdy zatrudni bezrobotnego. Kontrowersyjne jest to, że pieniądze będą pochodziły z Funduszu Pracy.

”Kwota refundacji odpowiada maksymalnie sześciokrotności średniej płacy (obecnie 19,9 tys. zł). Producent będzie mógł ubiegać się o refundację, jeśli w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku o refundację zatrudniał co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli zdecyduje się na zatrudnienie dodatkowej osoby z urzędu pracy, może otrzymać refundację”.

Analiza: Polski handel zagraniczny wszystkimi towarami

Globalny kryzys finansowy, który dotarł do Polski pod koniec 2008 roku, spowodował zmiany w naszych obrotach handlowych. W wyniku załamania popytu importowego, zwłaszcza na kluczowych dla Polski rynkach unijnych, począwszy od listopada 2008 roku nastąpił głęboki spadek eksportu, w ślad za nim, z dwumiesięcznym opóźnieniem, jeszcze głębszy spadek importu. Obserwowany od początku 2009 roku niewspółmiernie głębszy spadek importu w porównaniu z eksportem zaowocował, nie tylko powstrzymaniem utrzymującej się w minionych dwóch latach tendencji do dynamicznego wzrostu deficytu wymiany handlowej, ale wręcz radykalną jego redukcją.

MFW: Nadciąga nowy kryzys?

Dominique Strauss-Kahn szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostrzega przed kruchymi podstawami powracającego wzrostu światowej gospodarki. Zaleca kontynuowanie pakietów stymulacyjnych.

Szef MFW ostrzegł, że gospodarka światowa może doświadczyć drugiej fali kryzysu. Jego zdaniem rządy nie powinny zawieszać pakietów bodźców, które wspierają wzrost poprzez ogromne kwoty rządowych wydatków - donosi BBC.

Tańsze kredyty w Banku Ochrony Środowiska

Kupno mieszkania bądź zaciągnięcie kredytu na dowolny cel jest coraz tańsze. Bank Ochrony Środowiska zmniejszył marże pobierane od kredytów i pożyczek hipotecznych w euro. Wprowadził też ułatwienia w zaciąganiu kredytów gotówkowych dla przedstawicieli wolnych zawodów - informuje rzecznik banku.

Marże kredytów hipotecznych w euro w BOŚ Banku spadły od 0,50 p.p. do 0,80 p.p. Jeszcze większa obniżka dotyczy pożyczek hipotecznych – tutaj marże zmniejszyły się nawet o 1,50 p.p.

Banki: Coraz więcej chętnych na kredyty w euro

Wartość udzielonych kredytów hipotecznych może się w tym roku zwiększyć nawet o 50 proc. największe wzięcie będą miały kredyty w euro, których marże w wielu bankach już teraz spadają.

Nowy system przepływu środków europejskich

Od 1 stycznia 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bank Gospodarstwa Krajowego będzie obsługiwał płatności w ramach budżetu środków europejskich. Podstawą dokonania przez BGK płatności na rzecz beneficjentów programów europejskich będą zlecenia płatności przesyłane przez instytucje, które zawarły z beneficjentami umowy o dofinansowanie, m.in. ministerstwa, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, agencje wykonawcze.

EBC ustalił kurs Euro

W środę ustalony został przez Europejski Bank Centralny (EBC) kurs EUR/PLN na 4,2295 złotego za euro. Według tego kursu naliczane będą dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych.

Wszystko wskazuje na to, że 2009 r. będzie pomyślny dla naszych rolników. Tylko w wyniku wyższego niż w ubiegłym roku kursu euro dopłaty wzrosną o ok. 25% w stosunku do dopłat za 2008 r. Czy mogły one być jeszcze wyższe? Odpowiedź brzmi Tak.

Rozczarowanie danymi z USA spowodowało osłabienie złotego w środę

Kolejne słabsze od oczekiwań dane z USA oraz wypowiedzi członka Fed-u ponownie wpłynęły na umocnienie dolara wobec euro. W efekcie tego kolejne straty poniosła polska waluta.
- Dane na temat wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów w październiku w USA pokazały spadki odpowiednio o 4 proc. m/m i 10,6 proc. m/m nie mogą nastrajać pozytywnie, stąd też obserwowana przecena na giełdowych parkietach. Jednak nie jest to powód do umocnienia się dolara - inwestorzy na rynku FX zwrócili uwagę na wypowiedź Jamesa Bullarda z FED, który przyznał, iż bank centralny będzie ostrożny w podnoszeniu stóp procentowych, a lepszym narzędziem będzie ograniczenie operacji w ramach 'quantitative easing' - powiedział analityk DM BOŚ, Marek Rogalski.