KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-03-26 20:43)
CHF / PLN3.8302-0.0004
EUR / PLN4.2919-0.0003
GBP / PLN5.0296+0.0000
USD / PLN3.8072-0.0002


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Wiadomości

Dwa miesiące na złożenie wniosku o pomoc w zalesieniu gruntów

Od dzisiaj (1 czerwca) do 31 lipca ARiMR będzie przyjmowała od rolników wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie. Pomoc będzie dotyczyła gruntów rolnych oraz tych, które nie są użytkowane rolniczo. Zalesianie ze wsparciem finansowym ARiMR to pomoc rolnikom gospodarującym na słabych glebach, których uprawa jest nieekonomiczna.

Rolnik, którego wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych zostanie pozytywnie zweryfikowany przez ARiMR, będzie mógł otrzymać pomoc na zalesianie obejmującą:

Wsparcie na zalesienie - które jest wypłacane w pierwszym roku licząc pod dnia zalesienia i stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność, która ma pokryć koszty poniesione na posadzenie lasu i ewentualne ogrodzenie uprawy leśnej. Wysokość wsparcia na zalesianie uzależniona jest od kilku elementów:
- proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy;
- zabezpieczenia przed zwierzyną (grodzenie 2-metrową siatką metalową);
- konfiguracji terenu;
- zastosowania sadzonek zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym.

Wysokość pomocy, jaką może otrzymać rolnik na zalesianie gruntów wynosi od 1700 zł/ha (w przypadku zalesienia gruntów innych niż rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha. Dodatkowe pieniądze można otrzymać za wykonanie, zaleconego przez Nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową. Za przygotowanie takiego zabezpieczenie można dostać 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.

Zarobiłeś za dużo poza rolnictwem – wypadasz z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że obowiązuje nowa graniczna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2012 rok. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r., wynosi ona 3 011 zł. Zaświadczenie za ubiegły rok trzeba złożyć do 31 maja.

Kasa przypomina osobom podlegającym z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzącym dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, o obowiązku złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nie przekroczeniu granicznej kwoty 2 929 zł należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011. Ostateczny termin na dostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia upływa 31 maja br. Przekroczenie obowiązującej w roku 2011 kwoty podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia, albo oświadczenia w KRUS w ustawowym nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2012 r., będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

Forum Kupców i Producentów Rynków Hurtowych Europy Środkowowschodniej Rynek Hurtowy – wsparciem dla producentów i kupców

Polska żywność ma korzystną relację pomiędzy ceną, a jakością dzięki czemu mamy szansę na zwiększenie naszego eksportu – uważają specjaliści. Polska ma duże potencjały produkcyjne i może być istotnym partnerem dla innych krajów europejskich będących członkami Fundacji Inicjatywy Środkowoeuropejskiej Rynków Hurtowych – informuje Krzysztof Karpa Wiceprezes Rynku Hurtowego Bronisze i członek Zarządu Fundacji.

28 maja rozpocznie się na Rynku Hurtowym w Broniszach I FORUM KUPCÓW I PRODUCENTÓW RYNKÓW HURTOWYCH EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ (CEI WFM), w którym uczestniczyć będą producenci rolni, kupcy i przedstawiciele z 20 europejskich rynków hurtowych.
Celem I Forum jest ułatwienie bezpośredniej współpracy dystrybutorów działających na europejskich rynkach hurtowych. Podczas czterodniowego forum omówiona zostanie współpraca handlowa pomiędzy rynkami hurtowymi, a dystrybutorami żywności, w celu zwiększenia potencjału i konkurencyjności w stosunku do sieci handlowych.
W panelach dyskusyjnych, w których uczestniczyć będzie ponad 70 osób, zaprezentowane zostaną materiały dot. min. „ Analiza rynku owoców i warzyw w Europie” oraz „Marka własna jako narzędzie wsparcia rynku hurtowego”.
Zorganizowanie dystrybucji świeżych owoców, warzyw i kwiatów pod marką znanego i cenionego rynku hurtowego daje szanse na powodzenie w rywalizacji z sieciami handlowymi.

Problem malejącej liczby sklepów dotyka zarówno Polskę jak i pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej (będące członkami CEI WMF). Współpraca handlowa, gdzie partnerem producenta i kupca jest rynek hurtowy pozwala na realne konkurowanie z dużym, międzynarodowym i globalnym dystrybutorem jakim są sieci handlowe.

Bezpiecznie po indeks

Zmagania uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dobiegły końca. Wspólny projekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz  redakcji AGROmechaniki,  po raz kolejny przyciągnął rzeszę uczestników. 

Całą przygodę związaną ze zmaganiami w IV edycji konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęli 27 marca br. Tegoroczna edycja wyróżniła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród placówek o profilu rolniczym i leśnym w całej Polsce.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 181 szkół. W każdej z nich swoją wiedzą chciało pochwalić się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu uczniów. Łącznie dało to około 3900 uczniów w etapie szkolnym oraz blisko 180 uczestników w etapie centralnym. Co ciekawe, wśród nich znalazło się ponad 20 kobiet. Cała forma konkursu od samego początku nie uległa zmianom. Nad prawidłowością przebiegu konkursu w każdej z placówek oświatowych czuwały komisje, w skład której wchodzili m. in. nauczyciele oraz pracownicy terenowi oddziałów KRUS. Zdobyte na przestrzeni 4 lat doświadczenie sprawiło, że konkurs przebiegał sprawnie i każdy z jego etapów odbył się bez komplikacji.
Etap centralny

Unijny rynek soków

Jest już nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady regulująca rynek soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Tym samym sformalizowano wszystkie przepisy dotyczące jakości soków owocowych – przede wszystkim kwestii ich słodzenia oraz składu – wspominaliśmy o tym niejednokrotnie we wcześniejszych wydaniach Wiadomości.

Dyrektywa powstała przede wszystkim w celu ochrony interesów konsumentów oraz poprawienia swobodnego przepływu soków owocowych i zawiera szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Do najważniejszych zmian w nowej Dyrektywie należą zmiany dotyczące sposobu określania produktów – i tak na przykład w odniesieniu do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia soku cytrynowego lub soku z limonek nazwa produktu będzie zawierała wykaz użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów, zgodnie z wykazem składników. W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców oznaczenie użytych owoców może jednak zostać zastąpione słowem „wieloowocowy” lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców.

Spóźnialscy wciąż mogą liczyć na dopłaty

We wtorek 15 maja minął podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 86 proc. spodziewanych dokumentów od rolników wpłynęło do świętokrzyskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak poinformowała we wtorek dyrektor oddziału ARiMR w Kielcach Magdalena Kędzierska, do poniedziałku wnioski złożyło ponad 73,5 tys. rolników, czyli wpłynęło 86 proc. spodziewanych wniosków. W ubiegłym roku w tym regionie wnioski złożyło 85,6 tys. rolników.

We wtorek minął podstawowy termin składania wniosków, dlatego biura powiatowe Agencji były czynne do godz. 22. Wnioski można było przesyłać także pocztą i wtedy liczy się data stempla pocztowego. Według Kędzierskiej z tej możliwości dostarczenia dokumentów korzysta z roku na rok coraz więcej wnioskodawców.

Rolnicy, którzy nie złożyli wniosków do wtorku, będą mogli to zrobić jeszcze do 11 czerwca, ale w takiej sytuacji otrzymają dopłaty pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia. Ze złożeniem wniosku spóźnia się zazwyczaj ok. 1-2 proc. rolników.

Dyrektor dodała, że około 70 proc. wniosków wymaga dodatkowych wyjaśnień i poprawek.

Po raz pierwszy rolnicy w woj. świętokrzyskim mogą starać się o dopłatę do hodowli owiec.

Dopłaty bezpośrednie Unia Europejska wprowadziła w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, aby rekompensować rolnikom obniżkę cen minimalnych i interwencyjnych na produkty rolne na unijnym rynku. Polscy rolnicy korzystają z takich dopłat od 2004 roku.

ARiMR przyjmuje wnioski tylko do końca miesiąca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2 maja do 1 czerwca przyjmuje wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy rolnikom, którym wymarzły uprawy podczas tegorocznych mrozów. Dzięki takiej pomocy będą oni mogli ponownie obsiać grunty rolne.

Takie wsparcie jest udzielane w ramach pomocy de minimis. Jest to pomoc, której może udzielić państwo bez zgody Komisji Europejskiej. Może ona wynosić do 7,5 tys. euro na gospodarstwo w ciągu trzech lat.

Jak poinformował w środę, 2 maja Departament Komunikacji Społecznej ARiMR, wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę.

Ponadto rolnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis, powinien przedstawić wraz z wnioskiem wszystkie zaświadczenia o takiej pomocy w okresie ostatnich dwóch lat. Może też złożyć oświadczenie o korzystaniu z pomocy lub też poinformować, że nie uzyskał takiej pomocy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom na ponowne obsianie gruntów w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR. Stawka pomocy wynosi 100 zł na 1 hektar ziemi i dotyczy ponownego zasiewu żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych.

Rośliny modyfikowane genetycznie już zalały Europę

W ogniu sporów o szkodliwość (lub nie) roślin modyfikowanych genetycznie dla środowiska, warto mieć świadomość, że na europejskim, unijnym rynku obecnych jest kilkadziesiąt odmian roślin transgenicznych. W cieniu najbardziej popularnej kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora całkiem dobrze i bez rozgłosu, funkcjonuje kilkadziesiąt innych odmian.

Pełna lista roślin transgenicznych obecnych na europejskim rynku jest długa. Oprócz wspominanych dwóch roślin uprawnych, obejmuje ona po trzy odmiany soi i rzepaku, jedną odmianę buraka cukrowego, sześć odmian bawełny oraz siedemnaście odmian kukurydzy. Trzeba przy tym pamiętać, że odmiany te są dopuszczone jedynie do obrotu, bez prawa stosowania ich do upraw.

Polska nie dysponuje bazą do kontroli, a w następstwie do skutecznego wykrywania i eliminowania nasion roślin transgenicznych dopuszczonych przez Komisję Europejską do obrotu bez zezwolenia na uprawy. Podobnie jest w innych krajach. Oznacza to, że inżynieria genetyczna wkracza w nasze życie bez skutecznych hamulców.

Autor: Henryk Sobolewski, TVR 

Naukowcy krytyczni wobec polityki UE w sprawie biopaliw

Wg opracowania niezależnej grupy naukowców (BirdLife International, European Enviromental  Buremu and Transport oraz Transport&Environment), działania mające na celu zastąpienie paliw  płynnych bioenergią powodują więcej szkód w krótkim okresie niż dotychczas uważano, w tym  powodują uwolnienie więcej węgla w postaci CO2 do atmosfery niż zakładają hipotetyczne  oszczędności w emisji CO2.

Pod koniec marca na briefingu politycznym ogłoszono konieczność większych zachęt w Unii do używania resztek z przemysłu drzewnego jak np. wiórów drewnianych,  a nie drewna pochodzącego ze ścinki drzew w celach pozyskiwania bioenergii. Do 2020 roku w Unii  10% energii ma pochodzić z bioenergii jak np. peletów drewnianych, trawy czy innych bio resztek.

Dotychczas nie opracowano zrównoważonych kryteriów dla biopaliw, które obowiązywałyby dla  Rozporządzenia Biopaliwowego – RED.  Wg austriackiego instytutu badawczego Joanneum Reserch globalną emisję CO2 z użycia bioenergii uważa się za neutralną dla środowiska, jednak należy zwrócić uwagę, że emisja ze  zużywania np. odpadów drewna czasowo jest bardzo szybka, natomiast wzrost drzew powodujący  pochłanianie CO2 jest powolny.

MF chce zmiany podstaw obliczania podatku rolnego

W odpowiedzi na interpelację poselską, wiceminister finansów, Maciej Grabowski poinformował, że planowane jest odejście od ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego. Pora więc zastanowić się nad nowym wskaźnikiem, który w większym stopniu, niż żyto odzwierciedli sytuację w gospodarce.

"(...) w projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym oraz innych ustaw, przewidywanym w wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów, planuje się odejście od ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego, gdyż wskaźnik ten nie odpowiada realiom współczesnej gospodarki i powoduje duże wahania obciążeń podatkowych" - napisano w odpowiedzi na interpelację.

W opinii resortu wskaźnik ten nie jest reprezentatywny z uwagi na stale pomniejszający się areał upraw tego zboża w Polsce.

"W ciągu minionych 20 lat udział powierzchni zasiewów żyta w powierzchni uprawy zbóż zmniejszył się dwukrotnie. Według wyników powszechnego spisu rolnego w 2010 r. udział powierzchni uprawy żyta w strukturze powierzchni uprawy zbóż wynosi 13,9 proc., natomiast w 1990 r. wynosił 27,1 proc. Celowe zatem będzie zastąpienie ceny skupu żyta innym wskaźnikiem, który w większym stopniu odzwierciedli sytuację w gospodarce" - napisano.