KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-27 21:02)
CHF / PLN4.0052-0.0007
EUR / PLN4.2785+0.0000
GBP / PLN5.06810.0000
USD / PLN3.8838+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Notowania

Światowy rynek zbóż w roku 2013

Notowania marcowego kontraktu na kukurydzę na giełdzie CBoT wzrosły wczoraj o 0,8%. Kukurydza na Matif straciła na wartości 0,5%. Pszenica na CBoT potaniała o 0,7%, natomiast to samo ziarno zanotowało podwyżkę w Paryżu o 1,7%.

Bieżący tydzień na rynku zbóż w Paryżu przebiega pod znakiem naprzemiennych wzrostów i spadków notowań. Wyraźne przeceny towarów rolnych w Europie i za Ocenanem obserwowane w grudniu, teraz są praktycznie niewidoczne. Ważną informacją dla inwestorów, którzy działają na rynku rolnym będzie najbliższa publikacja Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa dotycząca produkcji i zapasów zbóż na świecie i w USA. Wspomniany raport przedstawiony w piątek 10 stycznia, powinien wskazać dalszy kierunek notowań kontraktów terminowych na zboża. W przypadku publikacji korzystnych danych dla kukurydzy i pszenicy prawdopodobny wydaje się powrót do spadków widocznych na przełomie 2012/2013. Oczywiście nie należy zapominać o słabych fundamentach na rynkach surowców rolnych. Czynnikami wspierającymi wyższe ceny zbóż na świecie są m.in.: utrzymujący się niski poziom zapasów, obawy o stan pszenicy ozimej w USA czy chociażby problemy pogodowe w Brazylii i Argentynie, gdzie tempo zasiewu pól jest niższe niż przed rokiem. Dodatkowo wyczerpują się możliwości eksportowe pszenicy z krajów Basenu Morza Czarnego, co wspiera popyt na rynkach międzynarodowych na unijną pszenicę - informuje Marta Juszczyk, ekspert Internetowej Giełdy Rolnej e-WGT.

 

 

Unijne i światowe ceny mięsa w końcu roku

Jak podaje Komisja Europejska w listopadzie 2012 r. największą dynamikę wzrostu cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (+12,9%). Porównując jednak poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa obniżyła się w listopadzie minionego roku w stosunku do października o 4,6%.

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 180 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 172 USD/100 kg (około 134 EUR/100 kg). W listopadzie 2012 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zniżkowała w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku (-6,5%), jak i w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca (-3,0%). W listopadzie minionego roku średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 389 EUR/100 kg. Była ona o 17% wyższa w porównaniu ze
średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym 425 USD/100 kg (około 331 EUR/100 kg).

Ceny wieprzowiny kontynuują trend spadkowy

W grudniu ceny wieprzowiny w krajach Wspólnoty kontynuowały trend spadkowy zapoczątkowany w drugiej połowie listopada - informuje FAMMU/FAPA.
W połowie grudnia br. średnia cena referencyjna wieprzowiny (kl. E) dla całej Unii wynosiła 173,83 EUR za 100 kg, tj. była o 3,7 proc. niższa niż w połowie listopada br., ale jednocześnie przewyższała średnią cenę z połowy grudnia 2011 roku o 8,3 proc. W Polsce średnia cena referencyjna wieprzowiny wynosiła 174,62 EUR/100 kg, co oznacza, że była tylko o 0,5 proc. wyższa od średniej ceny dla całej Unii. Cena w Polsce była także o 3,6 proc. wyższa od średniej ceny wieprzowiny w Danii, i jednocześnie nieznacznie tylko wyższa (o 0,1 proc.) od średniej ceny tego gatunku mięsa w Niemczech.

W ciągu minionego miesiąca największy sadek ceny referencyjnej wieprzowiny odnotowano na Cyprze (-11 proc.), w Niemczech (-7 proc.), we Włoszech (-7 proc.), w Słowenii (-7 proc.), w Austrii (-6 proc.), w Holandii (-5 proc.), we Francji (-5 proc.), w Polsce (-5 proc.), w Belgii (-5 proc.), na Łotwie (-5 proc.), na Litwie (-4 proc.) oraz na Węgrzech (-4 proc.). Niewielkie wzrosty cen zanotowano jedynie w Finlandii (+2 proc.), w Irlandii (+1 proc.), w Bułgarii (+1 proc.) oraz w Rumunii (+0,5 proc.). W Hiszpanii i na Malcie ceny pozostały bez zmian.
Źródło: FAMMU/FAPA

Rynek tuczników w Polsce

Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 17.12.2012 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,60 do maksymalnie 5,50 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 6,30-6,90 zł/kg.

W porównaniu z wynikami sondażu sprzed tygodnia (10.12.2012), zarówno cena minimalna jak i maksymalna za żywiec osłabiły się o – 0,10 zł/kg (z 4,70 do 4,60 zł/kg oraz z 5,60 do 5,50 zł/kg).

Oferowana średnia cena skupu w wadze żywej to: 5,04 zł/kg (na podstawie 31 cenników firmowych). Tydzień temu średnia ta wynosiła 5,12 zł/kg.

Cena maksymalna za klasę E obniżyła się o – 0,20 zł/kg do poziomu 6,90 zł/kg. Średnia cena wystawiana za tę klasę (na bazie 18 cenników firmowych) to 6,58 zł/kg, co oznacza spadek rzędu - 0,10 zł/kg w porównaniu z okresem poprzednim (6,68 zł/kg). Cena minimalna to 6,30 zł/kg (zakład mięsny z województwa wielkopolskiego, powiat rawicki).

Ceny skupu tucznika w klasie E na wbc wg programu Agrobiznes (17.12.2012, godz. 12.10) wahają się w granicach: od 6,30 do 6,80 zł/kg (źródło: zakłady mięsne).

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale: 3,20-4,15 zł/kg (średnia: 3,80 zł/kg, na podstawie informacji z 27 firm). Tydzień temu średnia ta wynosiła 3,83 zł/kg.

Proponowane ceny skupu tucznika na pierwsze dwa dni bieżącego tygodnia (17.12. - 18.12.2012), przez Stowarzyszenie Polskich Producentów Trzody Chlewnej "FORUM TCh", wynoszą: 5,70 zł/kg za wagę żywą oraz 7,30 zł/kg za E klasę wg wbc. Ceny dotyczą sprzedaży jednorazowej partii ok. 100 szt. tuczników bezpośrednio do ZM.

Spadek światowych cen żywności

Od października bieżącego roku poziom indeksu cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych, wykazuje delikatną tendencję spadkową. W listopadzie odnotowano jego 1,5% zniżkę. Zaistniałe zjawisko związane jest ze spadkiem cen wszystkich grup produktów objętych indeksem, poza cenami przetworów mlecznych.

Przede wszystkim bardzo dynamiczny spadek cen odnotowano w przypadku cukru  (4,8%), który związany jest z perspektywą dużej podaży eksportowej w sezonie 2012/13, przede wszystkim w Brazylii – głównego światowego eksportera cukru. Niższe notowania stanowią jednak zachętę do uzupełniania zapasów, co ogranicza spadki cen. Nieco mniejszą dynamiką cechowały się zniżki cen produktów oleistych (N2,9% w skali miesięcznej), które osiągnęły najniższy od dwóch lat poziom (związane jest to głównie z dużą podażą oleju palmowego w południowo wschodniej Azji w połączeniu ze słabym popytem importowym; na spadku zaważyły także większe niż oczekiwano zbiory soi w USA i wysoka globalna podaż rzepaku i nasion słonecznika).

Zniżkowały także ceny zbóż (1,5%, głównie za sprawą niższych cen ryżu i pszenicy) i mięsa (0,7%, zniżki dotyczyły głównie cen wieprzowiny). Spadków tych nie był w stanie zrekompensować zaledwie 0,5% wzrost cen przetworów mlecznych. W ubiegłym miesiącu, indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 210,9 punktu, (214,1 w październiku 2012 r.) i był o 2,42% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku kiedy to znalazł się na poziomie 216,1 punktu. Średnia wartość tego indeksu za pierwsze 11 miesięcy bieżącego roku była o ponad 7,5% niższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Notowania oleistych na giełdach światowych

W środę najbliższe kontrakty na rzepak kontynuowały obniżki cen. Kanadyjska canola z dostawą w styczniu straciła na wartości 1,1% i była to w przypadku tego towaru już piąta spadkowa sesja z rzędu. Notowania lutowego rzepaku w Paryżu znajdują się na minusie od początku tygodnia, wczoraj przecena była jednak minimalna i wyniosła zaledwie 0,1%.

Soja w Chicago od kilku dni porusza się bez wyraźnego kierunku. Od minionego piątku notowania najbliższego kontraktu oscylują w okolicy 541-542 usd/tonę. Ostatni raport USDA (z 11 grudnia) przedstawił nieco lepszą sytuację fundamentalną na światowym rynku soi w stosunku do poprzedniego miesiąca (delikatny wzrost produkcji oraz globalnych zapasów w bieżącym sezonie). Dla Stanów Zjednoczonych wspomniana publikacja była neutralna, stąd brak jednoznacznej reakcji inwestorów nie powinien dziwić. Amerykańskie zapasy końcowe soi pozostawiono na niezmienionym poziomie, a szacunki produkcji podniesiono o zaledwie 0,2 mln ton.

Dziś po południu opublikowane zostaną ważne informacje dotyczące tygodniowej sprzedaży eksportowej netto ze Stanów Zjednoczonych, które pomogą wskazać nowy kierunek notowań tego towaru. Amerykańska soja cieszy się silnym popytem krajowym i eksportowym, co potwierdziły poprzednie dane USDA. Prognozy rynkowe sprzedaży eksportowej netto dla najnowszego raportu znajdują się między 550-900 tys. ton (ostatnie oficjalne dane wynoszą 1,143 mln ton).

Zmiany notowań w bieżącym tygodniu (7.12.12-13.12.12)
Rzepak (Matif): -1,1%;

Stabilizują się ceny na unijnych giełdach

Notowania pszenicy i kukurydzy na Matif obniżyły się w porównaniu do końca zeszłego tygodnia. W przypadku pszenicy w najbliższym kontrakcie – styczniowy – był to 2,2% spadek do 267,8 EUR/tonę, natomiast kukurydza potaniała o 1,5% do 252 EUR/tonę. Pierwszy tydzień grudnia przyniósł jednak niewielkie zwyżki notowań na amerykańskich giełdach.

Na CBoT kukurydza w kontrakcie grudniowym podrożała o 0,9% do 294,4 USD/tonę. Ceny pszenicy pozostały bez zmian – 310,6 USD/tonę. Podrożała natomiast pszenica HRW i HRS na giełdach w Kansas i Minneapolis.Nasilają się problemy logistyczne z transportem zbóż i soi do portów Zatoki Meksykańskiej, związane z niskim stanem wód w rzekach, a zwłaszcza w Missisipi. Może to rzutować na koszty transportu śródlądowego oraz przekładać się na wzrost cen eksportowych zbóż i soi, obniżając konkurencyjność amerykańskiego ziarna w eksporcie. Według USDA, wyniki sprzedaży kukurydzy w ostatnim tygodniu są rozczarowujące – tylko 47,7 tys. ton wobec spodziewanych 350-550 tys. ton. Były to najgorsze tygodniowe wyniki eksportu od ośmiu tygodni. Prawdopodobnie amerykańskie ziarno jest mało konkurencyjne w porównaniu z pozostałymi ofertami dostawców z Ameryki Południowej i Ukrainy.

Ceny mięsa na rynku światowym

Jak podaje Komisja Europejska, w październiku br. największą dynamikę wzrostu cen w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (+21,2%). Porównując jednak poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa obniżyła się w październiku br. w stosunku do września o 0,5%.

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 189 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 177 USD/100 kg (około 136 EUR/100 kg). W październiku br. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zniżkowała w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku (-10,0%), jednakże w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca wzrosła o 8,1%. W październiku br. średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 389 EUR/100 kg. Była ona zdecydowanie wyższa (o 26%) w porównaniu ze średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym 401 USD/100 kg (około 309 EUR/100 kg).

UE: Rosną ceny skupu mleka

Od początku bieżącego roku obserwowana była zniżkowa tendencja przeciętnych cen skupu mleka  oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie. Trend ten został przerwany w czerwcu,  kiedy to odnotowano 2,3% wzrost w skali miesięcznej.Na skutek rosnących cen przetworów  mlecznych oraz przewidywanej niższej niż zakładano podaży w skali światowej, od tego momentu utrzymuje się zwyżkowa tendencja cen skupu mleka.

Na podstawie wyników analizy cen zgłoszonych przez 17 największych mleczarskich przedsiębiorstw unijnych obliczono, że średnia cena skupu mleka w UE wynosiła w dziewiątym miesiącu bieżącego roku 33,3 EUR/100 kg. Wrześniowe ceny skupu utrzymywały się jednak na poziomie o 8% niższym niż w analogicznym okresie bardzo dobrego pod tym względem 2011 roku. We wrześniu 2012 roku odnotowano także 2,7% zniżkę (w skali miesięcznej) stawki płaconej rolnikom za mleko przez Fonterrę w Nowej Zelandii i osiągając poziom 26,91 EUR/100 kg była ona o 6,39 EUR/100 kg niższa od przeciętnej ceny skupu oferowanej przez przedsiębiorstwa z UE. Niewiele więcej za mleko otrzymywali producenci z Polski, gdzie ceny skupu osiągając pułap 28,13 EUR/100 kg odnotowały niespełna 0,2% zniżkę w skali miesięcznej. Były one jednak o 1% wyższe niż w analogicznym okresie 2011 r.

Ceny zbóż znów w górę

W tym tygodniu notowania pszenicy w kontrakcie styczniowym na paryskiej giełdzie wzrosły o
1,3% (tydzień do tygodnia) do 273,8 EUR/tonę. Podrożała także kukurydza – w skali tygodnia o
0,9% do 255,8 EUR/tonę.

Ostatni tydzień przyniósł umocnienie cen także na CBoT. Tutaj pszenica w kontrakcie grudniowym
kosztowała 319,4 USD/tonę, tj. o 2,8% więcej niż tydzień wcześniej, a kukurydza w najbliższym
kontrakcie – 295,9 USD/tonę, czyli o 1,4% więcej niż pod koniec zeszłego tygodnia.
Ostatnie wzrosty giełdowych notowań zbóż są najprawdopodobniej przede wszystkim
spowodowane utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami dla upraw pszenicy ozimej w Stanach.
Susza wpływa negatywnie na kondycję ozimin, a to przekłada się na wzrosty cen na rynku
amerykańskim, powielane najprawdopodobniej przez Matif.
W eksporcie powoli zmniejsza się konkurencja ze strony krajów basenu Morza Czarnego, przede
wszystkim na rynku pszenicy. USA i kluczowi unijni eksporterzy zwiększają eksport, do czego
zachęcają wysokie ceny. W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 437 tys. ton pszenicy
miękkiej, co należy uznać za bardzo dobry wynik tygodniowej sprzedaży. Jednocześnie Unia
zwiększa import kukurydzy. Tygodniowy przywóz tego gatunku (na podstawie wydanych licencji)
wyniósł 573 tys. ton.
Jak podaje agencja Reuters w najbliższym czasie konkurencja w światowym eksporcie pszenicy
może się jeszcze osłabić. USA, obecnie największy rywal Unii w eksporcie pszenicy (po bardzo