KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-27 20:58)
CHF / PLN4.0056+0.0002
EUR / PLN4.27840.0000
GBP / PLN5.0670+0.0000
USD / PLN3.8834-0.0002


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Notowania

Nadal rosną ceny zbóż

W drugim tygodniu października br. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych i spadek cen kukurydzy.
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 07-13.10.2013 r. przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 735 zł/t, o 1 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej. Cena ta była jednak o 22 proc. niższa niż przed rokiem. Żyto konsumpcyjne średnio w kraju skupowano po 507 zł/t wobec 494 zł/t w poprzednim tygodniu i 471 zł/t miesiąc wcześniej. Jednak w porównaniu z notowaniem sprzed roku żyto konsumpcyjne było o 28 proc. tańsze.
Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 697 zł/t i była o 2 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 1 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 17 proc. niższa niż przed rokiem. Od trzech tygodni tanieje kukurydza, za którą w dniach 07-13.10.2013 r. przeciętnie płacono 641 zł/t. Cena kukurydzy była o 2 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, o 16,5 proc. niższa w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i o 23 proc. niższa niż przed rokiem.
Źródło: PAP 

Zdrożał żywiec wieprzowy

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 07-13.10.2013 r. w Polsce za żywiec wieprzowy uzyskiwano przeciętnie 5,78 zł/kg, nieznacznie (o 0,2 proc.) więcej niż tydzień wcześniej, ale o 4,5 proc. mniej niż przed miesiącem i niż rok wcześniej.

W dniach 07-13.10.2013 r. przeciętna krajowa cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 5,90 zł/kg, o 0,4 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu, o 1,5 proc. niższym niż miesiąc wcześniej i o 8 proc. niższym niż przed rokiem.
Kurczęta brojlery w drugim tygodniu października br. skupowano przeciętnie po 3,72 zł/kg wobec 3,79 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena skupu kurcząt była o 9,5 proc. niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 5 proc. niższa niż w analogicznym okresie ub.r. Za indyki podmioty skupujące płaciły średnio 6,35 zł/kg, o 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o 2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 18,5 proc. więcej niż rok wcześniej.
Źródło: PAP 

ARR: Droższe indyki, tańsze - wieprzowina, wołowina i drób

W pierwszym tygodniu października w ujęciu rocznym droższe były indyki, a tańsze - wieprzowina, wołowina i drób - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego. Ceny kurcząt były rdr stabilne.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 30.09-06.10.2013 r. przeciętna krajowa cena skupu żywca wieprzowego spadła do 5,76 zł/kg. Była ona o 0,5 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, o 8 proc. niższa niż przed miesiącem i o 5 proc. niższa od płaconej przed rokiem
Za żywiec wołowy uzyskiwano w kraju przeciętnie 5,92 zł/kg, nieco (o 0,3 proc.) mniej niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z notowaniem sprzed miesiąca bydło było o 1 proc. tańsze, a w odniesieniu do cen sprzed roku o 8 proc. tańsze.
Kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,79 zł/kg, tj. o 5 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu, o 7 proc. taniej niż przed miesiącem i o 4 proc. taniej niż rok wcześniej. Za indyki zakłady drobiarskie płaciły przeciętnie 6,30 zł/kg wobec 6,33 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie było to o 0,5 proc. drożej niż miesiąc wcześniej oraz o 18 proc. drożej niż w porównywalnym okresie 2012 r.
Źródło: PAP / ARR

IERiGŻ: Z powodu niskich zbiorów ziemniaki mogą drożeć

Szacuje się, że tegoroczne zbiory ziemniaków wyniosą 5,7 mln ton wobec 9 mln ton w ub.r. Ten poziom produkcji może nie pokryć zapotrzebowania, ceny ziemniaków będą rosły - uważa ekspert Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Wiesław Dzwonkowski.

Według wstępnych szacunków GUS powierzchnia uprawy ziemniaków w 2013 r. wyniosła ok. 270 tys. ha, wobec 373 tys. ha w roku poprzednim. Pogoda w okresie wegetacji była niekorzystna. W konsekwencji plony są niskie i wynoszą 214 dt/ha, wobec 242 dt/ha w roku ubiegłym i 188 dt/ha średnio w latach 2006-2010 - czytamy w comiesięcznym raporcie Instytutu.
Według Dzwonkowskiego ziemniaków może być za mało na potrzeby konsumpcyjne i przemysłowe. Jego zdaniem zmniejszenie areału uprawy jest prawdopodobnie mniejsze niż szacuje GUS (o 28 proc.), jednak z powodu wysokich cen ziemniaków możliwy jest dalszy spadek ich spożycia.
Spożycie ziemniaków nieprzetworzonych należy do najwyższych w Europie. W sezonie 2012/2013 wynosiło ono 95 kg na osobę i było o 2 proc. niższe niż sezon wcześniej. Ponadto zjadamy ok. 16 kg ziemniaków w postaci m.in. frytek i chipsów.
W krajach UE-5 (Niemcy, Belga, Francja, Holandia i Wielka Brytania) areał uprawy ziemniaków (bez sadzeniaków i skrobiowych) jest większy od ubiegłorocznego o 4 proc., a zbiory o 1-2 proc. Mimo wzrostu, produkcja będzie o ponad 5 proc. niższa w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że w tym sezonie na europejskim rynku popyt na ziemniaki będzie wysoki, co sprawi, że będą drogie.
W Polsce w pierwszych miesiącach sezonu 2013/2014 ceny ziemniaków są prawie 2-krotnie wyższe niż przed rokiem, ale nieco niższe niż w 2010 r., gdy zebrano 8,45 mln ton.

Trwają zbiory jabłek, gruszki już zebrano

W porównaniu z wrześniem, w październiku ceny jabłek konsumpcyjnych nieznacznie spadają. Teraz cena hurtowa owoców konsumpcyjnych jest o 8 groszy niższa od ceny w ostatniej dekadzie września. Jednak porównując ceny z pierwszej dekady października 2012 roku do analogicznego okresu 2013 r to ceny jabłek są w tym roku o 20% wyższe. Jabłka do przetwórstwa kupowane są w cenie od 50 do 60 groszy, stąd owoce konsumpcyjne są odpowiednio droższe.

Cena przeciętna (dla większości odmian) to 1,50 zł za kilogram, w ubiegłym roku było to 1,25 zł za kilogram. Gruszki odmiany Konferencja (odmiana przechowalnicza) są, w stosunku do 2012 roku o 10% droższe i oferowane są w cenie około 3 zł za kilogram. Szacuje się, że gruszek zbierzemy w tym sezonie ponad 16% więcej niż w 2012 roku i będzie to 75 tysięcy ton. Kończą się już dostawy śliwek (teraz owoce pochodzą z przechowalni) i tu dało się zauważyć znacznie niższe ceny porównując wrzesień 2013 r. do września 2012 roku. Śliwki były w tym roku tańsze ponad 60% i sprzedawane w ofercie hurtowej w cenie około 2 zł za kilogram.
Podstawowe warzywa są droższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mniej o 20% płaci się tylko za pomidory ( teraz cena hurtowa to 3 – 4 zł/kg) i pory (cena hurtowa ok. 2,30 zł/kg).
Najmniej zdrożała marchew, której jest w tym roku dużo. Ceny za to warzywo w klasie ekstra, wahają się od 60 do 80 groszy za kilogram, co pokazuje, że od ceny ubiegłorocznej, nastąpił tylko 8% wzrost.

Notowania cukru znów poszły w górę

Koniec września przyniósł dalsze podwyżki notowań cukru. W Londynie cukier biały podrożał do 490,8 USD/t, a w Nowym Jorku cukier surowy do 388,4 USD/t.

W ciągu ostatniego tygodnia notowania wzrosły odpowiednio o 4 i 2%, w ujęciu miesięcznym zwiększyły się odpowiednio o 7 i 3%, a w relacji rocznej były jednak niższe o odpowiednio 10 i 14%. Ostatnie podwyżki to przede wszystkim skutek sytuacji technicznej rynku i spowolnienia zbiorów trzciny cukrowej i tym samym produkcji cukru w Brazylii z powodu deszczów. Rośnie też zainteresowanie inwestorów cukrem.
W połowie września wygasł kontrakt marcowy na biały cukier w Londynie z terminem dostawy na październik. Kontrakt został zrealizowany na 313,15 tys. ton. Z Brazylii pochodziło 102,55 tys. ton, z Gwatemali 100,6 tys. ton, z Meksyku 100 tys. to i 10 tys. ton z Indii. Całość wolumenu przypadła w udziale Louise Drayfus. Sprzedawcami byli UBS Ltd. (225,1 tys. ton) i Sucden (88,05 tys. ton). Z końcem września wygaśnie kontrakt październikowy na cukier surowy.
Źródło: FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, LIFFE, ICE

Rynek tuczników w Polsce

Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 30.09.2013 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 5,10 do maksymalnie 5,90 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 6,55-7,60 zł/kg.

W porównaniu z wynikami sondażu sprzed tygodnia (23.09.2013), cena minimalna za żywiec nie zmieniła się, natomiast cena maksymalna osłabiła się o – 0,10 zł (z 6,00 do 5,90 zł/kg).

Oferowana średnia cena skupu w wadze żywej to: 5,53 zł/kg (na podstawie 30 cenników firmowych). Tydzień temu średnia ta wynosiła 5,58 zł/kg.

Cena maksymalna za klasę E niezmiennie na poziomie 7,60 zł/kg. Średnia cena wystawiana za tę klasę (na bazie 26 cenników firmowych) to 7,27 zł/kg, co oznacza wzrost rzędu + 0,02 zł/kg w porównaniu z ubiegłym tygodniem (7,25 zł/kg). Cena minimalna to 6,55 zł/kg (zakład mięsny z województwa podkarpackiego).

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale: 3,40-4,70 zł/kg (średnia: 4,01 zł/kg, na podstawie informacji z 26 firm). Tydzień temu średnia ta wynosiła 4,08 zł/kg.

Proponowane ceny skupu tucznika na pierwsze dwa dni bieżącego tygodnia (30.09. - 01.10.2013), przez Stowarzyszenie Polskich Producentów Trzody Chlewnej "FORUM TCh", wynoszą: 6,10 zł/kg za wagę żywą oraz 7,70 zł/kg za E klasę wg wbc. Ceny dotyczą sprzedaży jednorazowej partii ok. 100 szt. tuczników bezpośrednio do ZM.

Ceny warzyw dla przetwórstwa wzrosły

W krajowym skupie, we wrześniu br. zakłady skupujące oferowały wyższe, niż w roku poprzednim, ceny za warzywa do przetwórstwa, co miało uzasadnienie w mniejszej podaży warzyw na rynku.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa, w dwóch pierwszych dekadach września br. ceny kalafiorów różyczkowanych wynosiły 1,04-1,11 (loco zakład) zł/kg netto wobec 0,89-1,11 zł/kg przed rokiem, brokułów różyczkowanych natomiast 1,47-1,65 zł/kg wobec 1,40-1,50 zł/kg w 2012 roku. Wzrosły również ceny cukinii na kostkę, za którą płacono 0,28 zł/kg, czyli o 22 proc. więcej niż przed rokiem. Fasola szparagowa w analogicznym okresie podrożała o 2,7 proc. do poziomu 0,75 zł/kg. Najbardziej, bo o blisko dwukrotnie, zwiększyły się ceny cebuli do przetwórstwa - skupowano ją w cenach loco zakład 1,29 zł/kg wobec 0,69 zł/kg rok wcześniej.
Wzrosty kosztów w przetwórstwie, wynikające z sytuacji po stronie surowca, łagodzą w dużym stopniu również wyższe, niż przed rokiem, ceny warzyw przetworzonych, w tym też mrożonek warzywnych. Zgodnie z danymi Foodnews, cena mrożonych kalafiorów z Polski średnio we wrześniu br. (pierwsze dwie dekady) była o 17-19 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim i wyniosła 0,59-0,64 euro/kg. Mrożone brokuły z Polski w analogicznym okresie podrożały o 23-24 proc. do poziomu 0,72-0,75 euro/kg. Cena mrożonej cebuli, choć w ostatnim miesiącu wykazywała tendencje do spadków, średnio w relacji r/r wzrosła natomiast o 62 proc., do poziomu 0,45 euro/kg.
Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

ARR: Spadła cena żywca wieprzowego

W dniach 09-15.09 średnia krajowa cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 6,05 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż tydzień wcześniej, ale o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 2,5 proc. wyższa niż przed rokiem - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

Za żywiec wołowy średnio płacono 5,99 zł/kg wobec 5,97 zł/kg w poprzednim tygodniu. Było to o 1 proc. drożej niż przed miesiącem, ale o 9 proc. taniej niż w porównywalnym okresie 2012 r.
Cena kurcząt brojlerów w analizowanym tygodniu wyniosła przeciętnie 4,11 zł/kg i była o 1 proc. wyższa niż tydzień wcześniej.
Źródło: PAP  

Spadek światowych ceny żywności, przetwory mleczne w górę

Ostatnie zwyżki poziomu indeksu cen żywności FAO, jakie miały miejsce w marcu i kwietniu bieżącego roku związane były z bardzo dynamicznym wzrostem cen przetworów mlecznych.

Od maja ceny tych produktów spadały, zniżkował także indeks cen żywności FAO. W sierpniu zaobserwowano wzrost cen przetworów mlecznych, jednak spadkowy trend indeksu cen żywności nie został odwrócony. W ubiegłym miesiącu indeks ten był o 1,86% mniejszy niż w lipcu. Wpływ na zaobserwowany spadek, pomimo zwyżki cen produktów mleczarskich (+1,17%), a także 1,1% wzrostu cen cukru, i 1,3% mięsa, miała 7,2% zniżka cen zbóż i 3% spadek cen produktów oleistych.
Obserwowana w ubiegłym miesiącu zwyżka cen cukru jest odbiciem po trzech miesiącach spadków. Fakt ten związany jest z szacunkami obrazującymi, że Brazylia (będąca największym producentem i eksporterem cukru na świecie) przeznacza większe ilości trzciny cukrowej na produkcję etanolu kosztem cukru. Ponadto indeks światowych cen cukru jest odzwierciedleniem dużej zmienności w ciągu miesiąca związanej z niepewnością co do wielkości oczekiwanej nadwyżki produkcyjnej w głównych obszarach produkcyjnych. 1,3% zwyżka notowań indeksu cen mięsa FAO napędzana była przez wzrost cen wieprzowiny (+4,5%), podczas gdy w przypadku pozostałych rodzajów mięs notowano niewielkie zmiany. Duży wpływ na zwyżkę cen mięsa wieprzowego miało umocnienie euro w stosunku do dolara amerykańskiego.