KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-27 05:34)
CHF / PLN3.97740.0000
EUR / PLN4.2581-0.0001
GBP / PLN5.0432-0.0002
USD / PLN3.8610-0.0001


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Gospodarka

Szansa dla grup producenckich na uruchomienie lub rozwój działalności przetwórczej

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza drugi w 2009 roku nabór wniosków w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”:
od 17 listopada 2009 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy i uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe i spółdzielnie, od 15 grudnia 2009 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy przez pozostałe podmioty.

Powyższe zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 175, poz. 1359 z 2009 roku).

Ziemia przestała drożeć

Według najnowszych danych średnia cena gruntów w III kwartale br. wyniosła 16.370 zł za 1 ha. W porównaniu do II kw. br. nastąpił wzrost średniej ceny o 747 zł czyli o ok. 4,8%. Natomiast porównując III kwartał 2008 r. do III kwartału 2009 r. cena wzrosła o ponad 4 tys. zł, czyli o 33%. Wszystko wskazuje na to, że cena ziemi ulega powolnej stabilizacji.

Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie prawie 2,8 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ok. 18 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim, a najniższe w województwach: lubelskim, podkarpackim i lubuskim.

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 1 ha – ponad 19 tys. zł za 1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha (18 tys. zł za 1 ha). W grupie obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny na poziomie średniej w kwartale tj. 16 tys. złotych.

Kup ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych postanowiła zwiekszyć sprzedaż ziemi wykorzystując do tego internet. ANRnawiązała współpracę z portalem nieruchomości inwestycyjnych TABELĄ OFERT na którym prezentowane są wybrane atrakcyjne inwestycyjnie nieruchomości Zasobu WRSP. Oferty nieruchomości ANR umieszczane są na ortofotomapie Polski oraz zawierają zdjęcia nieruchomości, opis i dane kontaktowe do Oddziałów Terenowych ANR.

Podstawowym zadaniem ANR jest prywatyzacji mienia SP w formach przewidzianych w ustawie,
co dotyczy również nieruchomości nierolnych. Sprzedaż nieruchomości ANR prowadzona jest przez szesnaście oddziałów i filii Agencji Nieruchomości Rolnych, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.).

Podstawowym trybem sprzedaży tego typu nieruchomości jest ogólnodostępny przetarg. Agencja organizuje najczęściej przetargi ustne (licytacje), których zadaniem jest uzyskanie najwyższej ceny. W przetargu, jako uczestnicy przetargu, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciły wadium (chyba, że były z tego obowiązku zwolnione) oraz stawiły się na przetarg .

EM-y zrewolucjonizują rolnictwo i gospodarkę odpadami

Efektywne Organizmy (EM) zastosowane po klęsce tsunami w Azji - lotnictwo Tajlandii spryskało EM-ami cały obszar objęty kataklizmem - zatrzymały infekcję. W Nowym Orleanie, w Luizjanie EM-ami zlikwidowano atak pleśni na zalanych terenach po przejściu tornado. Także polskie doświadczenia zapowiadają rewolucję w rolnictwie i w gospodarce odpadami.