KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-27 21:02)
CHF / PLN4.0052-0.0001
EUR / PLN4.2784-0.0001
GBP / PLN5.0676+0.0000
USD / PLN3.88380.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Edukacja

Rendez-vous w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprosiła uczniów szkół średnich na „randkę” na terenie swojego kampusu. Rendez-vous w SGGW to cykl spotkań z uczniami drugich i trzecich klas. Celem tych spotkań jest preorientacja zawodowa.

Do akcji uczelnia zaprosiła uczniów szkół średnich, w których Dyrekcje wyraziły zainteresowanie taką formą współpracy. W najbliższych spotkaniach weźmie udział kilkaset osób - uczennic i uczniów wraz z nauczycielami i wychowawcami. Każde rendez-vous ma określony temat. Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się 7 lutego br. uczniowie wysłuchają wykładu pod tytułem „Czy rośliny mogą być niebezpieczne”. Natomiast podczas drugiego rendez-vous, które odbędzie się 9 lutego br. tematem wykładu będzie „Matematyka się liczy”.

Mobilne aplikacje dla maturzystów opracowane przez studentów SGGW

Studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opracowali pierwszą edukacyjną aplikację mobilną przeznaczoną dla maturzystów. Tablice maturalne z matematyki, fizyki i chemii można bezpłatnie pobrać na telefon komórkowy.

„Uczniowie szkół średnich przygotowujący się do matury często podczas nauki korzystają z Tablic Maturalnych. Jednak noszenie ze sobą kilkudziesięciu kartek bywa kłopotliwe. Dlatego postanowiliśmy opracować aplikację mobilną na telefony komórkowe z systemem Android” – mówi Tigran Grigoryan, student SGGW.

Pierwszą jak dotąd aplikację edukacyjną przeznaczoną dla uczniów opracowali Łukasz Szypliński i Tigran Grigoryan, studenci II roku informatyki i ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie.

Ekologiczny plastik z rzeźni

W najbliższej przyszłości plastik może pochodzić z nietypowego źródła - z odpadów z rzeźni. Europejscy naukowcy rozwijają nowe technologie produkcji biodegradowalnych tworzyw sztucznych z odpadów pochodzenia zwierzęcego, bez wykorzystania paliw kopalnych.

Mimo, iż założenia projektu ANIMPOL brzmią niewiarygodnie, jego powodzenie nie tylko zredukowałoby naszą zależność od ropy, ale również powstrzymało degradację środowiska oraz uplasowało Unię Europejską w czołówce dynamicznie rozwijającego się przemysłu produkcji bioplastiku.

Obecnie, większość odpadów z rzeźni i z zakładów utylizacji zwierząt jest spalana, co oznacza, że niektóre potencjalnie bardzo użyteczne substancje chemiczne, ulatniają się wraz z dymem. Naukowcy pracujący nad projektem ANIMPOL, chcą przede wszystkim wykorzystać lipidy złożone i bogate w węgiel cząsteczki polimerów, znajdujące się w tych odpadach.

Rocznie, w całej Europie, przemysł rzeźniczy produkuje pół miliona ton lipidów. Przewodniczący projektu ANIMPOL dr Martin Koller z Uniwersytetu w Graz, w Austrii, podkreśla fakt, że natura daje nam polimery za darmo. Dlaczego je więc spalamy?

Naukowcy SGGW w kampanii społecznej “Wiem, co jem – sklepik szkolny”

Naukowcy z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opracowali przewodnik “Wiem, co jem – sklepik szkolny”. Przewodnik opublikowano w ramach kampanii społecznej, służącej edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży.

Według prof. dr hab. Anny Gronowskiej-Senger z Zakładu Oceny Żywności SGGW. która kieruje zespołem autorów przewodnika, ma on pomóc w zwalczaniu niewłaściwych nawyków żywieniowych, które są przyczyną otyłości dzieci. W ostatnim dziesięcioleciu liczba dzieci otyłych w naszym kraju znacznie wzrosła, a ich zachowania żywieniowe odbiegają od tych, które można uznać za prawidłowe.

W przewodniku, który na zamówienie władz Warszawy powstał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, można znaleźć listę minimalnych wymagań dotyczących żywienia w szkołach. Są propozycje zapisania tego w statucie szkolnym, zestawienie produktów , które warto wycofać z asortymentu sklepiku szkolnego oraz wzór umowy z ajentami placówek wraz z listą polecanych produktów spożywczych

SGGW rozszerza ofertę studiów

Trzy nowe kierunki studiów uruchomi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2012/2013. Bezpieczeństwo żywności, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz Inżynieria ekologiczna to nowa oferta uczelni. Pierwsza prezentacja nowych kierunków odbędzie się podczas Dnia Otwartego, który SGGW organizuje 17 września br.

Dzień Otwarty w jednej z najlepszych polskich uczelni to doskonała okazja, aby dowiedzieć się jakie przedmioty zdawać na maturze, aby dostać się do SGGW, jakie są zasady rekrutacji na studia oraz jaki kierunek wybrać? Kandydaci na studia będą mogli porozmawiać ze studentami i wykładowcami, i upewnić się, że warto studiować w SGGW.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego regularnie prowadzi kampanie informacyjne wśród kandydatów na studia. Jednym z elementów tej kampanii są organizowane przez uczelnię spotkania z uczniami szkół średnich i ich rodzicami. Najbliższy Dzień otwarty w SGGW odbędzie się 17 września 2011 roku.

SGGW: Polacy dowiedli jak rośliny reagują na stres

Zespół prof. Zbigniewa Przybeckiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zsekwencjonował genom ogórka północnoeuropejskiego. Uzyskał też niezwykle istotne wyniki dotyczące mechanizmów przystosowawczych u roślin.

W badaniach zespół wykazał istnienie różnic genetycznych, które mają znaczenie dla przystosowania się roślin do różnych warunków klimatycznych Europy Północnej i Chin. We współpracy z zespołem prof. Stanisława Karpińskiego, uzyskano też nowe informacje dotyczące istnienia nieznanych dotąd mechanizmów przystosowania się roślin do zmieniających się warunków.

Prof. Przybecki wyjaśnił, że jest to pierwszy tak skomplikowany genom zsekwencjonowany przez zespół składający się w większości z Polaków. Prawdopodobnie jest to też jedyny genom jądrowy organizmu wyższego zsekwencjonowany od początku przez tak mały, bo jedynie 20-osobowy zespół.

Oprócz uczonych z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, w skład zespołu badawczego weszli również naukowcy ze Stanów Zjednoczonych (2 osoby) i Japonii (3 osoby). Wyniki ich prac opublikowano pod koniec lipca w prestiżowym periodyku naukowym "PLoS ONE".

SGGW: Bezpłatne podyplomowe studia dla nauczycieli

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego prowadzi nabór na bezpłatne podyplomowe studia kwalifikacyjne z przedsiębiorczości w ramach projektu “Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Studia skierowane są do nauczycieli i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Liczba miejsc na studiach – 72
Czas trwania – 3 semestry
Termin zgłoszenia – do 16 września
Odpłatność – studia bezpłatne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić przedmiot Przedsiębiorczość oraz podnieść swoją wiedzę z zakresu innowacyjnej gospodarki i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Nauczyciele otrzymają wiedzę pomocną do prowadzenia przedmiotu wg standardów nauczania MEN. Pedagodzy szkolni i pracownicy oświaty wykorzystają zdobytą wiedzę w pracy z uczniami poszukującymi nowych możliwości rozwoju.
Studia oferowane są również osobom pragnącym podnieść swoją wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w zakresie dostępu do innowacyjnych rozwiązań.

Kontakt
e-mail: spir@sggw.pl

Zdobądź tytuł magistra przez Internet

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchamia bezpłatne, zaoczne studia magisterskie Rolnictwo, które będą prowadzone w trybie e-learningowym.

Rekrutacja na studia magisterskie, niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Rolnictwo w trybie e-learningowym, skrótowo nazywanym e-Rolnictwem prowadzona jest na stronie Internetowej: http://www.sggw.pl/rekrutacja/
W pilotażowym programie realizowanym w ramach w projketu „Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w Priorytecie IV PO KL weźmie udział 45 studentów. Kształcenie prowadzone będzie zgodnie z programem studiów niestacjonarnych w ramach specjalnosci: agronomia i agrobiznes. Tylko w przyszłym roku akademickim będzie można podjąć nieodpłatnie studia niestacjonarne na tym kierunku.

Kogo kształcimy na e-Rolnictwie?

Studiuj u najlepszych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia. Rejestracja kandydatów na studia w SGGW prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu.  W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wszystkich formach i rodzajach studiów uczy się 27 tysięcy studentów. Jest to jedna z najstarszych polskich uczelni. Dotychczas ukończyło ją ponad 145 tysięcy osób.

W tym roku maturzyści mogą wybierać spośród 28 kierunków na studiach dziennych, 22 na zaocznych i 7 na wieczorowych. SGGW na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjmie łącznie 6 525 osób, w tym 3 350 na studia stacjonarne I stopnia, 2 720 na niestacjonarne I stopnia w trybie zaocznym oraz 455 na niestacjonarne I stopnia w trybie wieczorowym.

Dla osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, a nie mają czasu na zbyt częste przyjazdy na uczelnię, SGGW przygotowała studia magisterskie na kierunku Rolnictwo w systemie e-learningu. Studia eRolnictwo prowadzone są według aktualnych programów nauczania na kierunku Rolnictwo w systemie studiów magisterskich uzupełniających, realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Studia są prowadzone w trybie zaocznym, wspomaganym formułą e-learningu. Rekrutacja odbywa się na identycznych zasadach jak na zaoczne studia magisterski na kierunku rolnictwo. Na pilotażowych magisterskich studiach zaocznych wspomaganych e-learningiem rozpocznie naukę 45 studentów. Studia eRolnictwo są częścią projektu „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, realizowanego i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka.

SGGW najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie po raz drugi z rzędu otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce”. W konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne, uczelnie zostały wnikliwie ocenione pod względem stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania oraz innowacyjnych działań realizowanych w sektorze szkolnictwa wyższego.

Kryteria oceny uczelni były bardzo szczegółowe i wymagały od najlepszych wykazania, że w procesie dydaktycznym i naukowym z sukcesem stosują nowoczesne rozwiązania informatyczne. Oceniano między innymi w jaki sposób uczelnie są widoczne w Internecie. SGGW posiada multimedialną, dostosowaną do trendów obowiązujących w sieci stronę główną uczelni www.sggw.pl i mimo, że strona powstała ponad 2 lata temu, uczelnia już pracuje na nową, jeszcze bardziej przejrzystą witryną WWW. SGGW posiada także telewizję internetową www.sggw.tv oraz kilkanaście wydziałowych stron internetowych. Ponadto uczelnia ma swoje profile na You Tube i portalach społecznościowych.