KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-01-20 13:05)
CHF / PLN3.7896+0.0000
EUR / PLN4.2885+0.0000
GBP / PLN4.8590+0.0000
USD / PLN3.7733+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Cukier

Cukier znowu tanieje

Początek listopada przyniósł obniżkę notowań cukru. Na londyńskiej giełdzie cukier biały potaniał o 6% do 680 USD/t, a w Nowym Jorku cukier surowy stracił 3%, zniżkując do 563 USD/t. Mimo tego w ujęciu miesięcznym notowania były wyższe o odpowiednio 5 i 3%. Natomiast w relacji rocznej cukier biały był na początku listopada 2011 roku tańszy o 9%, a surowy o 15%.

Ostatnie przeceny to przede wszystkim efekt niepewności co do przyszłości strefy euro i losów pakietu pomocowego dla Grecji. W kolejnych tygodniach właśnie informacje makroekonomiczne i polityczne będą w dużej mierze decydować o zachowaniu indeksów towarowych.
Źródło: FAPA/FAMMU

UE: Propozycje zmian w sektorze cukrowniczym

Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. W przypadku rynku cukru obecne uregulowania wygasają w październiku 2015 r. Wbrew wcześniejszym przeciekom w propozycji nie znalazł się zapis o wydłużeniu o jeden rok rozliczeniowy obowiązywania systemu kwot produkcyjnych dla cukru i izoglukozy oraz ceny minimalnej dla kwotowych buraków cukrowych.

Najważniejszymi założeniami propozycji zmian w
sektorze cukru są:
1) zniesienie kwot produkcyjnych na cukier w październiku 2015 r.;
2) zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe w październiku 2015 r.;
3) wprowadzenie obligatoryjnych umów kontraktacyjnych na buraki cukrowe;
4) utrzymanie cen referencyjnych na obecnym poziomie (404,4 EUR/t dla cukru białego i
335,2 EUR/t dla cukru surowego);
5) sezon na rynku cukru będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku (bez
zmian);
6) cukier biały zostanie objęty systemem dopłat do prywatnego przechowywania;
7) dla produktów z sektora cukrowniczego objętego uregulowaniami tego rynku (np. cukier
biały, izoglukoza, syrop inulinowy itp.) mogą zostać przyznane refundacje eksportowe, o ile
będzie wymagać tego sytuacja rynkowa, refundacje mają dotyczyć produktów zarówno w
stanie przetworzonym, jak i nieprzetworzonym;
8) Finlandia może przyznać tamtejszym plantatorom osobną krajową pomoc w wysokości nie
wyższej niż 350 EUR/ha;
9) sztuczny miód (CN 1702 90 60) przestanie być objęty regulacjami rynku cukru;
10)w przypadku możliwości wystąpienia zaburzenia rynku wspólnotowego Komisja, na wniosek
kraju członkowskiego, może podjąć decyzję o zawieszeniu mechanizmu uszlachetniania
czynnego.

Sezon dużych nadwyżek cukru

Niemiecka firma analityczna F. O. Licht szacuje, ze produkcja cukru buraczanego w Europie w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) wzrośnie gwałtownie z 23,7 do 30,1 mln ton! Powodem tak wysokiej, 27% dynamiki wzrostu jest oczekiwane podwojenie produkcji w Rosji i jej rekordowa wysokość na Ukrainie. Firma oczekuje, Ŝe produkcja cukru w Rosji moŜe wynieść aż 5,8 mln ton.

Także Międzynarodowa Organizacja Cukru ISO szacuje, Ŝe w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) produkcja cukru
wzrośnie o 4% do 172,4 mln ton, a konsumpcja o 2% do 168,2 mln ton. Oznacza to, że sezon zamknie się nadwyżką produkcyjną w wysokości 4,2 mln ton. Rok wcześniej nadwyżka wyniosła zaledwie 800 tys. ton. Natomiast dwa wcześniejsze sezony charakteryzowały się wyraźnym deficytem (biezącą produkcją nizszą niż bieżąca konsumpcja).
Źródło: FAPA/FAMMU

Mamy duży deficyt w handlu cukrem

Pierwsze półrocze 2011 roku przyniosło diametralną zmianę w polskim handlu zagranicznym cukrem. Po bardzo dobrych wynikach w 2010 r. nastąpiło odwrócenie korzystnego bilansu i pierwsze sześć miesięcy 2011 r. zamknęło się deficytem w wysokości 89,6 tys. ton i 38,2 mln EUR.
Eksport zmniejszył się wówczas ilościowo o 58% do 94,7 tys. ton, a wartościowo o 42% do 62,5 mln EUR wobec wyników z pierwszego półrocza 2010 r. Jednocześnie import gwałtownie wzrósł i do Polski trafiło 184,2 tys. ton cukru – ponad dwuipółkrotnie więcej niż w okresie styczeń-czerwiec 2010 r., kiedy sprowadzono 64,7 tys. ton – o wartości 100,7 mln EUR (plus 230%!). Wyższa dynamika spadku ilości niż wartości eksportu, a w przypadku importu wyższa dynamika wzrostu wartości niż ilości, to skutek rekordowo wysokich cen cukru w pierwszej połowie 2011 r. Powodem wystąpienia deficytu w handlu zagranicznym polskim cukrem w pierwszym półroczu
2011 r. jest niska produkcja cukru w 2010 roku, która wyniosła zaledwie 1,43 mln ton i nieznacznie
przekroczyła kwotę produkcyjną (o około 30 tys. ton). W 2009 r. produkcja przekroczyła 1,6 mln
ton i do zbycia w 2010 r. były nadwyżki rzędu 200 tys. ton. Wysokość eksportu w pierwszej
połowie 2011 r. i tak jest stosunkowo wysoka, zwłaszcza w kontekście niewielkiej nadwyżki

UE: Znów można składać wnioski na import pozakwotowego cukru

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 851/2011 znoszące zawieszenie składania wniosków na import cukru pozakwotowego w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4380.

Składanie wniosków zostało zawieszone w lipcu br., gdyż wnioskowany wolumen przekraczał dostępny limit w wysokości 500 tys. ton. Okazało się jednak, że część wniosków nie została zrealizowana i do sprowadzenia jest niewielka ilość 11,975 tony. Dlatego też KE zniosła zawieszenie składania wniosków, by umożliwić sprowadzenie tego wolumenu.
Źródło: FAPA/FAMMU

Gorzki cukier spoza unijnego importu

Kiedy w pierwszych miesiącach tego roku ceny cukru nieoczekiwanie poszybowały ostro w górę, oczywiste było, że na rynku występują braki tego produktu. Potencjał produkcyjny krajów Unii Europejskiej pozwala jednak na zwiększenie, uprzednio administracyjnie ograniczonej produkcji, w celu zapobiegnięcia brakom w przyszłości.

Wbrew propozycjom ministra Marka Sawickiego, żeby zwiększyć produkcję, Unia postanowiła brakujący cukier dokupić. Zarobią na tym inni.

Komisja Europejska wprowadziła kwoty cukrowe, aby zmniejszyć drogą produkcję cukru w Europie i zastąpić ją tańszym importem, co miało skutkować niższą ceną dla konsumentów. Produkcja cukru z buraków cukrowych jest droższa niż produkcja cukru trzcinowego np. w Brazylii i na Karaibach. Perturbacje na rynku cukru bezsprzecznie dowiodły jednak, że ograniczenie jego produkcji poprzez wyznaczenie poszczególnym krajom Unii Europejskiej zaniżonych kwot produkcyjnych było błędem - unijna kwota pozwala Polsce na produkcję 1,4 mln ton cukru rocznie. Skutkiem tego błędu było ograniczenie powierzchni upraw buraka cukrowego, co pozbawiło rolników określonych dochodów, oraz likwidacja części cukrowni. Konsekwencją błędnych wyliczeń są braki cukru na unijnym rynku, co pokazał wzrost jego cen na początku tego roku.

Giełdy: Cukier biały najdroższy w historii

Prognozy znacznie mniejszych niż początkowo zakładano zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii i w konsekwencji także niższej produkcji cukru (vide informacja niżej) skutkowały silnymi wzrostami notowań cukru na giełdach. Prowzrostowo zadziałały także problemy finansowe strefy euro i sugestia, że USA mogą otworzyć trzecią transzę pomocową (co negatywnie świadczy o kondycji amerykańskiej gospodarki).

Cukier biały na londyńskiej giełdzie LIFFE podrożał w ciągu ostatniego tygodnia o 14% do 876,3 USD/t (w kontrakcie terminowym z dostawą na sierpień 2011 r.). To najwyższa w historii cena – tym samym przebite zostały szczyty z początku lutego 2011 r. Silnie drożał także cukier w kontraktach z dostawą na październik i grudzień br.: odpowiednio o 12 i 11% (do 790,3 i 750,1 USD/t). W Nowym Jorku cukier surowy zyskał 9%, drożejąc do 30,49 UScts/lb (~672,2 USD/t w kontrakcie terminowym z dostawą na październik 2011 r.). Cukier surowy nie zbliżył się jednak do najwyższego od 30 lat poziomu, jaki padł na początku lutego, i był od niego wyższy o prawie 14%.
Źródło: FAPA/FAMMU

Cukier znów drożeje na giełdach

Koniec pierwszego tygodnia lipca przyniósł dalsze podwyżki notowań cukru. W Londynie cukier biały podrożał do 817,2 USD/t, zyskując prawie 7%. W Nowym Jorku cukier surowy zaś wzrósł do 652,1 USD/t, drożejąc w ciągu ostatniego tygodnia o 1%.

Powodem ostatnich wzrostów są obawy o wysokość produkcji cukru w Brazylii, która może być mniejsza niż oczekiwano ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wysokość plonów trzciny cukrowej i w konsekwencji na wolumen wytworzonego cukru.
Źródło: FAPA/FAMMU

Prognoza mniejszych nadwyżek cukru

Komisja Europejska uaktualniła unijny bilans cukru i izoglukozy w sezonie 2010/11 (październik/wrzesień). Ich produkcja kwotowa została oszacowana na 13,774 mln ton, a pozakwotowa na 3,184 mln ton, co daje w sumie 16,958 mln ton. W sezonie 2009/10 produkcja kwotowa była mniejsza o zaledwie 1%, ale nadwyżka już aŜż o 31% (prawie 1,5 mln ton).

W sezonie 2010/11 import prognozowany jest zaś na 3 mln ton, w tym 500 tys. ton w towarach przetworzonych. Zmiany wobec poprzedniego roku rozliczeniowego są jedynie kosmetyczne.
Konsumpcja cukru i izoglukozy została oszacowana na niezmienionym poziomie 16,5 mln ton. Na cele pozaspożywcze zostanie zaś zużyte prawie 2 mln ton, również podobnie jak rok wcześniej. KE prognozuje wyraźny spadek zapasów z 1,2 mln ton do zaledwie 350 tys. ton.
Źródło: FAPA/FAMMU

Świat: Drożeje żywność

W lutym 2011 roku indeks cen Żywności FAO pobił kolejny rekord, wzrastając do 236 punktów. Oprócz cukru wzrosły indeksy zbóż, mięsa, olejów i produktów mleczarskich do rekordowych poziomów. Indeks cen cukru FAO spadł o 2 punkty z rekordowego poziomu do 418 punktów.
Ciągle wskaźnik cen cukru jest jednak wysoki, mimo że w lutym po rekordowych notowaniach przyszła silna przecena.

SILNA PRZECENA CUKRU SKUTKIEM KATASTROFY W JAPONII
Trzeci tydzień marca 2011 roku przyniósł silne załamanie notowań cukru. W Londynie cukier biały stracił 11%, spadając do 668,6 USD/t (dostawa na maj br.). W Nowym Jorku dynamika spadku była jeszcze większa i wyniosła 15%, a cukier surowy potaniał do blisko 570 USD/t (dostawa na maj br.). Na rynku rzeczywistym w Nowym Jorku cukier nierafinowany stracił 13%, a jego notowania spadły do ~682 USD/t.
Tak głęboka przecena to skutek groźby katastrofy nuklearnej w Japonii i potencjalnego wpływu zniszczeń, jaki w tym kraju spowodowało trzęsienie ziemi i tsunami, na gospodarkę tego kraju i światową.
Źródło: FAPA/FAMMU