KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-01-20 13:07)
CHF / PLN3.7896+0.0000
EUR / PLN4.2885+0.0000
GBP / PLN4.8590+0.0000
USD / PLN3.7733+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Cukier

Notowania cukru surowego stabilne, białego spadły

W połowie lipca 2012 roku wygasł kontrakt terminowy na biały cukier w Londynie z dostawą na sierpień. Kontrakt został zrealizowany na 3 338 lotów, czyli 166,9 tys. ton. Całość dostaw wziął Louis Dreyfus. Cukier pochodzi z Brazylii, Ameryki Centralnej i Tajlandii. To stosunkowo nieduży wolumen. Lipcowy kontrakt na cukier surowy w Nowym Jorku został zrealizowany na aż 1,1 mln ton. Ten, tak duży wolumen tłumaczy też do pewnego stopnia niską realizację w Londynie.
W ciągu ostatniego tygodnia notowania cukru surowego w Nowym Jorku były stabilne, wynosząc około 506 USD/t. W przypadku cukru białego odnotowano w Londynie 5% spadek do prawie 625 USD/t (uwzględniając zmianę kontraktu, w kontrakcie październikowym, który obecnie ma najbliższy termin realizacji, ostatnie siedem dni przyniosło prawie 2% zwyżkę). O 35 EUR/t spadła zaś premia cukru białego, ale ciągle jest wysoka. Ostatni tydzień przyniósł za to silne podwyżki w Indiach (+10%) i Brazylii (+5%). W Brazylii ulewne deszcze uniemoŜliwiają zbiory i opóźniają produkcję cukru. W Indiach natomiast opady monsunowe były ostatnio mniejsze niż zwykle w tym czasie o ponad połowę, co stawia pod znakiem zapytania wysokość zbiorów i produkcję cukru.
Mocno podroŜał też cukier w Tajlandii. Pojawiły się nawet plotki, że wysokie ceny w Azji zachęcą Chińczyków, którzy są duŜymi importerami netto cukru, do sprzedaŜy cukru, który niedawno, taniej kupili.
Źródło: FAPA/FAMMU

W sezonie 11/12 produkcja cukru wzrosła o 27 proc.

W sezonie 2011/12 produkcja cukru białego wzrosła o 27 proc. rdr i wyniosła 1.859 tys. ton - ocenia w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Instytut oczekuje, ceny tłuszczów roślinnych do końca 2012 r. będą wzrastać.

"W sezonie 2011/2012 produkcja cukru białego w Polsce wyniosła 1.859 tys. t i była o 27 proc. większa niż w sezonie poprzednim" - napisano w raporcie.
"Głównym powodem wzrostu produkcji były bardzo korzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji buraków cukrowych i kampanii cukrowniczej, które przyczyniły się do wzrostu plonów i poprawy jakości surowca. Istotną rolę odegrały także pozytywne efekty restrukturyzacji i modernizacji podmiotów sektora" - dodano.

Instytut informuje również, że zużycie cukru w Polsce wykazuje lekką tendencję spadkową przy wyraźnych zmianach w strukturze spożycia.
Źródło: PAP

Cukier podrożał, ale nadal tańszy niż przed rokiem

Ostatni tydzień przyniósł silną podwyżkę notowań cukru na giełdach. W drugiej połowie czerwca 2012 r. za tonę cukru białego w Londynie trzeba było zapłacić 614,6 USD (więcej o 8%), a za cukier surowy w Nowym Jorku 479,3 USD/t (wzrost o 9%). W ujęciu miesięcznym cukier był droŜszy odpowiednio o 12 i 11%. W skali roku spadki wyniosły zaś 17 i 20%.

Ostatnie podwyżki to przede wszystkim skutek opóźnień zbiorów i załadunku statków w Brazylii, które spowodowane są ulewnymi deszczami. Bardzo wysoka jest także premia cukru białego, co może świadczyć o silnym popycie na biały cukier. Światowy bilans cukru, który charakteryzuje się nadwyżką produkcji nad konsumpcją, przemawia za obniŜką cen, ale problemy zaopatrzeniowe w Brazylii, która jest największym na świecie eksporterem cukru, mogą w krótkim terminie wpłynąć prowzrostowo na ceny.

Źródło: FAPA/FAMMU 

Cukier na giełdach najtańszy od roku

Druga połowa kwietnia przyniosła dalszą przecenę notowań cukru na giełdach. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał w ciągu ostatniego tygodnia o 7%, a biały w Londynie o 6%. W ujęciu miesięcznym spadki wyniosły odpowiednio 11 i 8% (tyle samo równieŜ w skali roku).

Cukier surowy jest obecnie najtańszy od 11 miesięcy, a biały od półtora roku. W połowie kwietnia wygasł londyński kontrakt na cukier biały z dostawą na maj 2012 r. Dostawy zostaną zrealizowane na 5 279 lotów, czyli 263,95 tys. ton. Cukier ma pochodzić z Indii (125 tys. ton), Tajlandii (707 tys. ton) i Gwatemali. Dostawa z Indii została zrealizowana po raz pierwszy od kwietnia 2008 r.

W ostatnich latach Indie miały duży deficyt cukru i zmuszone były do importu, obecnie znów stały się eksporterem netto. W dużej mierze to właśnie popyt z tego kraju nakręcał przed dwoma laty spiralę cen cukru.
Powodów przecen należy upatrywać przede wszystkim w zapowiedziach zwiększenia eksportu cukru przez Indie, a także w napływających niekorzystnych informacjach ze strefy euro – zwłaszcza o hiszpańskim długu.
Światowy bilans cukru, który trzeci sezon z rzędu zamknie się nadwyŜką produkcji nad konsumpcją, przemawia za spadkami cen. Niesłabnący popyt i aktywność funduszy inwestycyjnych może jednak skutkować dużą zmiennością notowań.
Źródło: FAPA/FAMMU

KZPBC wstrzymał prywatyzację, ruszył śledztwo

Przewodniczący Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Stanisław Bernaś po rozmowach związkowców w resorcie skarbu poinformował, że prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej została wstrzymana. Informacja została potwierdzona przez MSP.

W poniedziałek, 2 kwietna kilkuset plantatorów buraków cukrowych i przedstawicieli pracowników KSC protestowało przed gmachem ministerstwa skarbu. Grupa związkowców z KZPBC spotkała się z przedstawicielami resortu. Plantatorzy domagali się przerwania procesu prywatyzacji spółki - jak przekonują - ze względu na nieprawidłowości polegające na próbie zakupu dużego pakietu akcji przez jedną z firm, za pośrednictwem podstawionych osób.

W ubiegłym tygodniu wiceminister skarbu Tomasz Lenkiewicz informował podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że o sprawie powiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne i jeżeli sprawa się potwierdzi, prywatyzacja KSC zostanie wstrzymana.

Prawo zakupu akcji spółki mieli jedynie jej pracownicy i plantatorzy z nią związani. W sumie przysługiwało ono 18 tys. osób.

Autor: Ewa Duluk 

Nadwyżka cukru, ceny o 1/4 w dół

Australijskie biuro ds. rolnictwa, gospodarki i nauki ABARES oszacowało produkcję cukru na świecie w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) na 175,4 mln ton, a jego spożycie na 168,3 mln ton. Sezon będzie zatem charakteryzował się nadwyżką produkcyjną w wysokości 7,1 mln ton. 

W sezonie 2010/11 nadwyżka produkcyjna wyniosła zaledwie 1 mln ton. W ujęciu rocznym produkcja zwiększy się o ponad 5%, a konsumpcja o niecałe 2%. ABARES oszacował zapasy końcowe na 64 mln ton, co stanowi 38% spoŜycia. W ujęciu rocznym zapasy wzrosną o ponad 12%. Eksport został zaś oszacowany na 50 mln ton, mniej o niecałe 4%.
Światowy bilans cukru zaprezentowany przez ABARES przemawia za spadkiem cen w 2012 r. Australijczycy oczekują, że notowania surowego cukru na nowojorskiej giełdzie będą w sezonie 2011/12 średnio niższe o 24% i wyniosą około 20,9 UScts/lb, czyli około 471 USD/t.
Źródło: FAPA/FAMMU

Cukier znów tanieje

Po niewielkich wzrostach na przełomie listopada i grudnia kolejne dni grudnia przyniosły spadki notowań cukru. W ciągu ostatniego tygodnia cukier biały staniał o 2%, a surowy 3%, do odpowiednio 603,6 i 508,2 USD/t. W ciągu miesiąca przecena cukru białego wyniosła 11%, surowego była o 2 pp. niższa, w ujęciu rocznym zaś cukier nierafinowany stracił 21%, a biały 18%.
Powodów ostatnich przecen trzeba szukać w problemach ekonomicznych europejskich gospodarek. Z punktu widzenia stabilności strefy euro i centralnie monitorowanej z Brukseli dyscypliny budżetowej w krajach członkowskich ostatni szczyt państw UE zakończył się fiaskiem, a osiągnięte porozumienie nie uspokoiło inwestorów. TakŜe bilans na rynku cukru przemawia obecnie za obniżką.
Trwa też przecena notowań kakao, które jest obecnie najtańsze od 3 lat. W Nowym Jorku kakao potaniało w ciągu ostatniego miesiąca o 6% do 2,17 tys. USD/t, a w Londynie o 7% do 1,4 tys. GBP/t. Przecena kakao spowodowana jest duŜą podażą ziarna z Zachodniej Afryki.
Źródło: FAPA/FAMMU

Cukier przestał tanieć

Przełom listopada i grudnia przyniósł zahamowanie spadku cen, pojawiły się też niewielkie podwyżki. W ciągu ostatniego tygodnia cukier biały zdroŜał o ponad 1%, a surowy o prawie 3%, do odpowiednio 613,6 i 522,3 USD/t. W ciągu miesiąca przecena cukru białego wyniosła 10%, surowego była o 3 pp. niższa, w ujęciu rocznym zaś cukier nierafinowany stracił 17%, a biały 15%.
Wzrost notowań cukru jest przede wszystkim spowodowany interwencją banków centralnych na rynku walutowym oraz falą ostatnich spadków, które doprowadziły do wzrostu zainteresowania inwestowaniem w cukier. Ostatnie wzrosty trzeba jednak traktować jako korekcyjne, obecnie bilans na rynku cukru przemawia za obniżką.

Trwa za to przecena notowań kakao. W Nowym Jorku kakao potaniało do 2,3 tys. USD/t, co jest najniższym poziomem od dwóch i pół roku. W Londynie ceny kakao spadły zaś poniŜej 1,5 tys. GBP/t i były najtańsze od 3 lat. Przecena kakao spowodowana jest dużą podażą ziarna z Zachodniej Afryki.
Źródło: FAPA/FAMMU

Spadek notowań cukru na giełdach

Połowa listopada przyniosła dalsze spadki notowań cukru na giełdach. W ciągu ostatniego tygodnia cukier biały i surowy potaniały o 3% do odpowiednio 636 i 539 USD/t. Jeśli wziąć pod uwagę zmianę kontraktu dla cukru białego z grudniowego na marcowy, to spadek w tygodniowym ujęciu jest dwukrotnie wyższy.

W ciągu miesiąca przecena w obu przypadkach wyniosła 9%, w ujęciu rocznym zaś cukier nierafinowany stracił 8%, a biały 5%. Władze londyńskiej giełdy LIFFE poinformowały, że kontrakt grudniowy na biały cukier został zrealizowany na 4389 lotów, czyli 219 450 ton cukru, który pochodzi w tym przypadku z Gwatemali.
Obserwowane ostatnio spadki wynikają w dużej mierze z problemów gospodarczych strefy euro i ch potencjalnych skutków dla światowej gospodarki. Można też mówić o mniejszym popycie ze strony głównych importerów, jak Rosja i Pakistan, które zwiększyły krajową produkcję i nie potrzebują importować cukru w takich ilościach, jak wcześniej.
Źródło: FAPA/FAMMU

UE: Produkcja cukru wyższa o 13%

Komisja Europejska prognozuje, że w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) produkcja cukru wyniesie 17,827 mln ton, a przeniesienie z poprzedniego sezonu 105 ton. Produkcja cukru pozakwotowego wyniesie zatem aŜ 4,87 mln ton, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej!
Największe nadwyżki będą udziałem Francji – aż 1,7 mln ton, i Niemiec – 1,6 mln ton. KE szacuje, ze produkcja w Polsce wyniesie aż 1,71 mln ton, a nadwyżka produkcyjna 305 tys. ton. Areał buraków cukrowych w UE został oszacowany na 1,554 tys. ha – więcej o 3%.

Prognozowany wolumen cukru pozakwotowego jest ogromny. Kwota eksportowa UE wynosi 1,37 mln ton. Dwa sezony wcześniej została przekroczona o 500 tys. ton. W poprzednim sezonie KE zdecydowała się także wprowadzić 500 tys. ton cukru pozakwotowego na rynek wewnętrzny bez opłat karnych. Zużycie na cele przemysłowe cukru we Wspólnocie można szacować na 1,5-2,0 mln ton. KE w tym sezonie także z pewnością zdecyduje się na wprowadzenie cukru pozakwotowego na rynek unijny. Trudno oszacować jego wolumen – raczej nie będzie to mniej niż poprzednim