KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-07-21 01:15)
CHF / PLN3.8592+0.0000
EUR / PLN4.2508+0.0000
GBP / PLN4.7355+0.0000
USD / PLN3.7886+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Cukier

Cukier najtańszy od trzech lat

W połowie maja 2013 roku tona cukru surowego na nowojorskiej giełdzie kosztowała 373,7 USD (dostawa na lipiec br.), a białego w Londynie 477,6 USD (dostawa na sierpień br.). W ciągu ostatniego tygodnia notowania cukru straciły odpowiednio 3 i 2%. W relacji miesięcznej spadki wyniosły odpowiednio 5 i 6%, a w rocznej 18 i 17%. Obecnie cukier jest najtańszy od prawie 3 lat.

 

Na ostatnie spadki wpływ przede wszystkim miała zapowiedź rekordowej produkcji cukru w Brazylii, która jest jego największym producentem i eksporterem. Kampania już ruszyła i jej tempo wskazuje na bardzo dobre wyniki. Większa niż oczekiwano ma być także produkcja w Meksyku i Tajlandii. Za przeceną przemawiała też realizacja majowego kontraktu terminowego na cukier surowy w Nowym Jorku, która przekroczyła 1,4 mln ton (najwięcej od 30 lat!) oraz umacniający się dolar. Tak duża ilość cukru na rynku, który trafi w większości najprawdopodobniej do Azji i na Bliski Wschód, musiała zadziałać deprecjonująco na ceny. Obecnie realnym scenariuszem są dalsze spadki notowań cukru, ale należy pamiętać, że obecnie ceny cukru są poniżej kosztów produkcji w Brazylii i trudno oczekiwać, żeby taki stan utrzymał się dłużej. Na razie spadek cen cukru rekompensuje Brazylijczykom do pewnego stopnia zwiększenie o 5 pp. do 25% obowiązkowego progu blendigu dla bioetanolu, który generuje wzmożony popyt na to paliwo w Brazylii. 
Źródło: FAPA/FAMMU

Mniejsza produkcja cukru zmusi do jego importu

Zdaniem rosyjskiego instytutu studiów nad rynkami rolnymi IKAR Rosja będzie zmuszona sprowadzić więcej cukru - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.

Ze względu na spadek cen cukru uprawa buraków cukrowych nie jest już tak opłacalna, co pociągnie za sobą mniejszą produkcję i wyższy import. W marcu ceny cukru w Rosji były o 16% mniejsze w relacji rocznej i wyniosły 690 USD/t. IKAR oczekuje, że produkcja cukru w sezonie 2012/13 wyniesie 4,75 mln ton i będzie niższa od zeszłorocznej o 7%.

Spożycie cukru ma natomiast zwiększyć się do 5,5 mln ton. Na początku marca 2013 roku zapasy wynosiły 3 mln ton, a w połowie roku mają zmniejszyć się do 1,32 mln ton. W takiej sytuacji konieczny będzie import. W sezonie 2011/12 (sierpień/lipiec) przywóz cukru surowego wyniósł 419 tys. ton, w następnym ma wzrosnąć do 481 tys. ton. Przywóz białego cukru oczekiwany jest zaś na
poziomie 346 tys. ton, o 22% więcej w ujęciu rocznym.

W 2012 roku areał buraków cukrowych był o 11% mniejszy i wyniósł 1,14 mln ha. Zebrano z niego 43,39 mln ton korzeni (-9%), plonowanie wyniosło średnio 39,78 t/ha (+1,5%).
Źródło: FAMMU/FAPA

Blisko kompromisu w sprawie kwot produkcyjnych na cukier

Zgodnie z zapisami reformy unijnego rynku cukru z 2006 roku kwoty produkcyjne na cukier i izoglukozę wygasną w 2015 roku. Unijni producenci i plantatorzy chcą jednak wydłużenia kwotowania połączonego z utrzymaniem cen minimalnych na buraki cukrowe do 2020 roku. Takie rozwiązanie poparł Parlament Europejski. Komisja Europejska jest za zniesieniem limitów w 2015 roku, co popierają importerzy i przetwórcy cukru surowego.

Rada UE zaproponowała zaś zakończenie kwotowania w 2017 roku. Początkowo wydawało się niemal pewne, że kwoty zostaną utrzymane do 2020 roku, zwłaszcza że ten pomysł popierały Niemcy i Francja, czyli najbardziej wpływowe kraje w UE, które przy okazji są największymi unijnymi producentami cukru. Pojawiały się nawet głosy, że wydłużenie o 5 lat obecnych uregulowań to możliwie najkrótszy okres i nie jest wykluczone, Że powinien zostać wydłużony, żeby sektor cukrowniczy w UE miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do uwolnienia rynku. Opór ze strony Wielkiej Brytanii i krajów, które albo sprzedały swoje prawa do produkcji, albo są tradycyjnymi importerami, jest jednak silny. Stanowisko KE też jest zdecydowane. Jej rzecznik, Roger Waite jasno zadeklarował, że kwoty muszą zostać zniesione.

Polska: Wzrost eksportu cukru, spadek importu

Rok 2012 przyniósł dynamiczny wzrost eksportu cukru z Polski połączony jednoczesnym spadkiem jego importu. Wywóz cukru wzrósło 71% do 572,9 tys. ton wobec 335,2 tys. ton w 2011 roku. Przywóz spadł zaś o 12% do 252,2 tys. ton wobec 288 tys. ton rok wcześniej. W ujęciuwartościowym eksport polskiego cukru w 2012 roku zwiększył się zaś o 63%do374,3mln EUR, a importu spadł o 8% do 150,8mln EUR.

Dzięki temu uzyskano wysokie dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego polskim cukrem, które w 2012 roku wyniosło 320,7tys. ton i 223,5mln EUR.Pod względem wartości saldo zwiększyło się blisko 3 i pół krotnie, a ilościowo o prawie 7 razy. Do UE trafiło 56% eksportu wolumenowo, a import z państw członkowskich wyniósł 18%.

Największymi odbiorcami polskiego cukru były Niemcy, Słowacja i Czechy, a także Izrael i Syria.
Polscy importerzy zakupili najwięcej cukru z Kuby, a także mniejsze już ilości z Zambii i Jamajki, a także z Niemiec i Francji. Kuba, Zambia i Jamajka korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru.
Średnia cena wywozu cukru wyniosła w 2012 roku ~653EUR/t(T5%), do krajów UE~793EUR/t (+11%), a do krajów trzecich 576EUR/t (T2%). Średnia cena importu wyniosła natomiast~598 EUR/t (+5%, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), z UE ~797 EUR/t (+12%), z krajów trzecich zaś~554EUR/t(+19%).
Ceny wywozu do UE wskazują, że przedmiotem wywozu był cukier kwotowy. Tym samymm niejsza była jego podaż na krajowym rynku. Jednocześnie import był niski. Dlatego też w ciągu 2012roku ceny detaliczne cukru były stabilne i utrzymywały się w granicach 4zł za kilogram.
Źródło:FAPA/FAMMU

Cukier coraz tańszy

Pierwsze dwa tygodnie stycznia 2012 roku przyniosły dalszą obniżkę notowań cukru. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał do 406,7 USD/t, a biały w Londynie do 499,6 USD/t.

To najniższy od ponad dwóch lat poziom. W ujęciu tygodniowym cukier surowy i biały straciły po półtora procent,
w miesięcznym odpowiednio 6 i 3%, a w rocznym odpowiednio 23 i 21%.
Obserwowane przeceny to efekt poprawy zaopatrzenia – trzeci sezon z rzędu produkcja cukru będzie wyższa od konsumpcji. Większa produkcja pozwala też odbudować zapasy. Z rynku wycofują się także inwestorzy krótkoterminowi, redukując sukcesywnie swoje długie pozycje (kupuj) i zastępując je krótkimi (sprzedaj).
Źródło: FAPA/FAMMU

Cukier potaniał w 2012 roku o 15-17%

W 2012 roku notowania cukru charakteryzowały się dość dużą zmiennością, dominowała jednak tendencja spadkowa. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał w ciągu roku (od 31 grudnia 2011 do 31 grudnia 2012 roku) o ponad 17% do 430,1 USD/t. W skali dwóch lat notowania były zaś niższe o 39%. Natomiast cukier biały w Londynie stracił w 2012 roku ponad 15%, spadając do 523,7 USD/t. W ciągu dwóch lat jego notowania obniŜyły się zaś o ponad 31%.

Na koniec 2012 roku cukier był najtańszy od ponad 2 lat.
Obserwowane przeceny to efekt poprawy zaopatrzenia – trzeci sezon z rzędu produkcja cukru będzie wyższa od konsumpcji. Odbudowała się produkcja w Brazylii i Indiach. Rosja, Chiny i Pakistan potrzebują mniej cukru lub wręcz nie muszą go aktualnie sprowadzać. Wyższa produkcja cukru na świecie pozwoli na odbudowę zapasów. Ten proces będzie hamował spadki cen cukru w 2013 roku, ale należy spodziewać się dalszych przecen. Tradycyjnie dużo będzie zależeć od kursu dolara i notowań ropy oraz od wyników światowej gospodarki, co przekłada się bezpośrednio na
dochody i tym samym tez na poziom konsumpcji.
Źródło: FAPA/FAMMU

Unia w tym roku przekroczy limit produkcji cukru o ok. 5,3 mln ton

W tym roku Unia Europejska wyprodukuje 18,8 mln ton cukru, czyli o ok. 5,3 mln ton więcej niż wynosi tzw. kwota produkcyjna - wynika z danych Komisji Europejskiej. Nadwyżki cukru powinny być sprzedane poza Unię lub iść na cele przemysłowe.
Komisja Europejska prognozuje, że w sezonie 2012/13 (październik/wrzesień) produkcja cukru wzrośnie o 3 proc., do 18,825 mln ton. Kwota produkcyjna, w wysokości 13,3 mln ton, zostanie przekroczona aż o 5,35 mln ton. W poprzednim sezonie ilość cukru pozakwotowego była mniejsza o 18 proc. - poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).

Największe nadwyżki cukru będą we Francji - 1,8 mln ton i Niemczech - 1,7 mln ton. W ocenie KE produkcja cukru w Polsce wzrośnie do 1,7 mln ton, a nadwyżka produkcyjna wyniesie 300 tys. ton. Limit produkcji cukru przekroczy także Wielka Brytania (o 204 tys. ton), Czechy (o 183 tys. ton), Holandia (o 177 tys. ton) i Belgia (o 162 tys. ton).

W sezonie 2012/13 najwięcej cukru spośród unijnych krajów wytworzy Francja - ponad 4,6 mln ton oraz Niemcy - 4,3 mln ton. Trzecim unijnym producentem cukru jest Polska. Produkcja w Wielkiej Brytanii wyniesie ok. 1,3 mln ton, a w Holandii ok. 1 mln ton. Tych pięć krajów produkuje prawie 75 proc. unijnego cukru, z tego ponad połowę wytwarzają cukrownie we Francji i Niemczech.

Cukier najtańszy od 2. lat

Przełom października i listopada przyniósł kolejną falę przecen notowań cukru. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał w ciągu ostatniego tygodnia o 3% do 417,8 USD/t, a biały w Londynie stracił 2%, spadając do 531 USDt. W ujęciu miesięcznym spadki wyniosły odpowiednio 11 i 10%, a w relacji rocznej ceny cukru surowego były niższe o 25%, a białego o 22%.

Na początku listopada 2012 roku cukier biały jest najtańszy od dwóch lat, a surowy od trzech miesięcy (czerwcowa przecena cukru nierafinowanego była głębsza niż rafinowanego, ale obecnie notowania cukru surowego są jedynie minimalnie wyższe niż czerwcu, kiedy to były najniższe od dwóch lat). Powodem ostatnich przecen jest poprawa zaopatrzenia, głównie za sprawą większej podaży z Brazylii, a także mniejszego zapotrzebowania ze strony Rosji i Chin. Światowy bilans cukru, który trzeci sezon z rzędu będzie charakteryzować się nadwyżką produkcji nad konsumpcją, przemawia za dalszymi przecenami. Dużo będzie zależeć od kursu walut i sytuacji ekonomicznej na świecie.   
Źródło: FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, LIFFE, ICE 

Nadwyżka cukru wzrośnie o 13%

Międzynarodowa Organizacja Cukru ISO prognozuje światową nadwyżkę cukru w sezonie 2012/13 (październik/wrzesień) na 5,9 mln ton. Produkcja została oszacowana na 177,4 mln ton, a konsumpcja na 171,5 ton. Dynamika wzrostu produkcji  i  konsumpcji będzie  zbliżona  i wyniesie około 2%. W ujęciu rocznym nadwyżka produkcyjna zwiększy się o pół miliona ton lub 13%.

Sezon 2012/13 będzie trzecim w rzędu, w którym światowy bilans cukru będzie dodatni.

ISO prognozuje, że produkcja w Brazylii wzrośnie o 3,9 mln ton do 38,1 mln ton, w Australii o 500
tys.  ton do 4,5 mln  ton, a w Chinach o 1,1 mln  ton do 13,6 mln  ton. Po załamaniu produkcji w Brazylii  w  ubiegłym  roku  produkcja  odbuduje  się,  ale  mimo  wszystko  będzie  niższa  ni  w  rekordowym  sezonie  2010/11,  kiedy  wytworzono  40,9  mln  ton.  ISO  oczekuje,  że  produkcja  w Indiach spadnie o 1,4 mln ton do 26,6 mln ton, a w Tajlandii o 400 tys. ton do 10,2 mln ton.

Cukier coraz tańszy

Początek drugiej połowy września przyniósł przecenę notowań cukru. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał wciągu ostatniego tygodnia o 4 % do 418 USD t, a biały w Londynie stracił 2%, spadając do 552 USD/t. W ujęciu rocznym spadki wyniosły odpowiednio 30 i 17%, a w relacji miesięcznej ceny cukru surowego niższe o 5%, a białego stabilne.

W połowie września wygasł także kontrakt terminowany w Londynie z dostawą na październik. Kontrakt został zrealizowany na zaledwie 404 loty, czyli 20,2 tys. ton.Całość dostaw przypadła Cargillowi. Niska realizacja możeświadczyć o dobrym zaopatrzeniu i braku wyraźnego popytu.
Źródło:FAPA/FAMMU